Vítejte na stránkách Cheiront T, o.p.s.

FRAGILIS a CHEIRON T

17. 02. 2013

Díky společnosti DPD, která ukončila úspěšný charitativní projekt s názvem „A čeho se vzdáte vy?", získá nadace Fragilis finanční částku, kterou podpoří naše Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T. Více se dočtete na http://www.cianews.cz/tiskove-zpravy-press/jakub-kohak-vydelal-spolecnosti-dpd-ctvrt-milionu-korun-pro-dobrou-vec/

První „Pinčes Cup“ a přespávání v Cheironu

08. 02. 2013

Tisková zpráva / 8.2. 2013 / Tábor

Během ledna se v Komunitním centru pro děti a mládež Cheiron T v Klubu pro starší uskutečnily dvě mimořádné akce. První událostí byl historicky první Cheiron Pinčes Cup o putovní pohár, který proběhl v úterý 15. ledna. Akci, kterou zorganizovalo několik klientů centra, navštívilo dvacet lidí a to nejen návštěvníků centra, ale i lidé z široké veřejnosti.

více >

První „Pinčes Cup“ a přespávání v Cheironu

08. 02. 2013

Tisková zpráva / 8.2. 2013 / Tábor

Během ledna se v Komunitním centru pro děti a mládež Cheiron T v Klubu pro starší uskutečnily dvě mimořádné akce. První událostí byl historicky první Cheiron Pinčes Cup o putovní pohár, který proběhl v úterý 15. ledna. Akci, kterou zorganizovalo několik klientů centra, navštívilo dvacet lidí a to nejen návštěvníků centra, ale i lidé z široké veřejnosti.

více >

28. 01. 2013

origami

PF 2013

23. 12. 2012

PF 2013

PAVUČINKY, SKŘÍTKOVÉ, DRACI A VÁNOCE aneb Prevencí proti sociálnímu vyloučení v Klubu pro mladší

22. 12. 2012

Od září do prosince probíhal v Komunitním centru pro děti a mládež Cheiron T projekt „Prevencí proti sociálnímu vyloučení který je financován z Aktivního grantu města Tábora. V rámci tohoto projektu se děti věnovaly tvořivým, hudebním a převážně pak výchovným a vzdělávacím aktivitám. V měsíci září vznikl nespočet pavučinek z vlny a duhových větrníků, v měsíci říjnu, který jsme v klubu věnovali podzimním proměnám, vyráběly děti z listí a přírodnin zvířátka, lesní skřítky a víly. Výroba papírových draků byla hlavní výtvarnou činností v listopadu. Poslední měsíc roku jsme s dětmi zahájili výrobou adventních věnců, následovala výroba vánočních přáníček a vánočních dárků.

více >

I MY SE STÁLE VZDĚLÁVÁME

22. 12. 2012

V  listopadu absolvovaly pracovnice Klubu pro mladší dva vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností, které jsou nedílnou součástí jejich každodenní práce v klubu. Děti navštěvující Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T mívají již od první třídy negativní přístup ke škole a vzdělávání a to hlavně z důvodu neúspěchu, se kterým se často ve školních lavicích setkávají.  Samy nejsou ke studiu rodiči motivováni a obvyklé vzdělávací přístupy pro ně nejsou vhodné. Z toho důvodu byly vybrány kurzy z oblasti alternativních pedagogických směrů.

více >

CHEIRON V KURZU

18. 12. 2012

Tisková zpráva / 18.12.2012

V prosinci proběhl v táborském Cheironu třetí blok akreditovaného kurzu „Komunitní práce: jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách?“, kde si 15 účastnic z celé České republiky osvojovalo metodu komunitního přístupu a její využití v praxi. „Komunitní přístup je jednou z účinných metod sociální práce. Vede k efektivnímu využití lidských i jiných zdrojů v komunitě či místním společenství. Usiluje o aktivizaci místních lidí za účelem komplexního řešení sociálních problémů v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají a zároveň vede komunitu k převzetí života do svých vlastních rukou. Důležitou roli hrají komunitní pracovníci, kteří nabízejí podporu a doprovází komunitu v tomto dlouhodobém procesu, ve kterém se jednotlivé kroky nedají uspěchat, ale které následně na to vedou k trvalejším a kvalitnějším cílům,“ říká Aneta Vomlelová, jedna ze šesti lektorů kurzu.

více >

ČERTOVSKÉ HRÁTKY S CHEIRONEM A JEKHETANE

17. 12. 2012

Tisková zpráva / 17.12.2012

V pátek 7. prosince proběhla v sálu restaurace Na Pěkné vyhlídce tradiční Mikulášská besídka pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterou pořádal Cheiron T, o.p.s. ve spolupráci s občanským sdružením Jekhetane Tábor. Úderem třetí hodiny zahájili besídku Martin Procházka za Cheiron T a Žaneta Kováčová za romské sdružení, kteří také celou besídku moderovali. Přivítali všechny zúčastněné, seznámili je s programem celé akce a také požádali rodiče dětí, aby respektovali zákaz kouření v sálu a přilehlých prostorech. „Za velký úspěch považujeme, že všichni rodiče naší žádosti vyhověli a v průběhu celé akce od 15 do 19 hodin v místnosti nekouřili,“ řekla s potěšením Lenka Řeháková, komunitní pracovnice Cheiron T, o.p.s.

více >

BETONOVÝ BAZÉN NA KOMOŘE

05. 12. 2012

Zajímá-li Vás, jak pokračuje stavba betonového bazénu na Komoře, podívejte se na následující odkaz.

http://www.o2thinkbig.cz/projekty/detail/2236

Skončil festival věnovaný závislostem, transgender a Slam poetry

23. 11. 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA / 23.11.2012

V týdnu od 3. do 10. listopadu proběhl již 16. ročník kulturně-vzdělávacího festivalu „ŽIVOTAUMĚNÍ“ s podtitulem Všechno je jinak, který pořádala obecně prospěšná společnost Cheiron T v rámci projektu „Drogy
a umění“ za podpory města Tábor. Na zdárném průběhu festivalu se letos také podílely následující organizace: galerie Uma Uma, Aux Café, Fotofast, Auritus, klub Bardo, Music club Orion, o.s. Fléda a Kulturne.com.

více >

Pohádková noc s Malým princem

22. 11. 2012

Tisková zpráva / 22.11.2012

V pátek 9. listopadu 2012 proběhla v Klubu pro mladší další Pohádková noc pro děti navštěvující Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T. Možnost zažít Pohádkovou noc a přespat na Cheironu mělo tentokrát sedm dětí, které získaly patnáct hvězdiček za vypracovávání pracovních listů z matematiky, českého a anglického jazyka.

„Inspirovali jsme se knihou Malý princ od Antoine de Saint – Exupéryho a také jedním příběhem kosmické výchovy podle Montessori pedagogiky, kterým jsme naše putování zahájili. Děti se na chvíli ocitly v době před mnoha miliardami let, kdy ani vesmír neexistoval, byla pouze neuvěřitelná tma a zima. Do naprostého ticha a tmy se po určité chvíli ozvala rána a mezi děti se snesly třpytky, které na tmavě modrém papíře vypadaly jako noční obloha. Děti si tak na vlastní kůži „zažily“ Velký třesk a mohly pozorovat „vznik galaxií“ potom, co přesypaly třpytky do mísy s vodou,“vysvětlila Jaroslava Klejmová, pracovnice Cheiron T, o.p.s. Naladěni na vesmírnou notu si děti nedočkavě poslechly příběh o Malém princi a úkol, který je čeká. Na pěti planetách měly získat náhradní díly na opravu letadla a zachránit tak pilota.

více >

Cheiron T vydal vlastní noviny!

16. 11. 2012

Drazí přátelé a příznivci Cheironu,

s radostí Vám oznamujeme, že vyšlo naše první číslo cheironského zpravodaje s názvem Cheiron Tribune.

Rozhodli jsme se vydávat zpravodaj proto, že bychom Vás chtěli rádi blíže seznamovat s naší činností vždy za určité období, abyste tak měli možnost lépe nahlédnout pod naši "cheironskou pokličku".
Budeme rádi za Vaše případné připomínky, rady a pozitivní i negativní odezvy.

Za Cheiron Tým
Petra Basíková

ch tribune 1/2012 - denik
Článek v Deníku z 13.11.2012

ŽIVOTAUMĚNÍ ... VŠECHNO JE JINAK

28. 10. 2012

Tisková zpráva / 28.10.2012

Obecně prospěšná společnost Cheiron T zahajuje v sobotu 3. listopadu již 16. ročník kulturně-vzdělávacího festivalu „ŽIVOTAUMĚNÍ“. V Táboře budou probíhat besedy, přednášky a filmové projekce na téma závislosti, transgender, okusíte zač je toho loket, jste-li DJ, v Music club Orion uvidíte hudební skupiny The Immigrants a The Average. Festival zakončíme v sobotu 10. listopadu benefiční akcí pro Cheiron T, na které zažijete skvělý večer se Slam poetry a tancem v Bardu. Výtěžek této akce bude věnován na vybavení a provoz hudebny Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T. Kulturně-vzdělávací festival pořádá Cheiron T, o.p.s. v rámci projektu „Drogy a umění“ za podpory města Tábor. Na festivalu letos spolupracují také galerie Uma Uma, Aux Café, Auritus, Bardo, Music club Orion a o.s. Fléda.

více >

NOVÝ BAZÉN VE SKATEPARKU

11. 10. 2012

Tisková zpráva / 11.10.2012

Občanskému sdružení TaBoard a obecně prospěšné společnosti CHEIRON T se podařilo z Nadace O2 v rámci programu Think Big získat dotaci na stavbu betonového bazénu v TaBoard skateparku na Komoře.
Stavba bude rozdělena do tří částí. „Již tuto sobotu 13. října 2012 proběhne první výstavba tzv. ztraceného bednění určující rozměr a tvar bazénu. Ve druhé části stavby se budou instalovat armatury a bude vznikat sklon rádiů a vše potřebné k přípravě pro betonování. Třetí část bude už jen o betonování a vyhlazování. Nakonec se zasadí „koping“ a bazén se nechá vyschnout,“ vysvětluje David Andrlíček, komunitní pracovník Cheiron T, o.p.s.
„Rozhodli jsme se, že bazén ponese jméno Jirky Fraita - jednoho ze skaterů a členů o.s. TaBoard,  který letošní prázdniny tragicky zahynul při autonehodě - a od letošní kolaudace v něm každoročně proběhne Memoriál J.F.!“ dodává Míra Brož z o.s. TaBoard. Bohužel částka 30.000 Kč získaná z dotace na stavbu nestačí, proto mezi všemi, kteří skatepark navštěvují, či by nám rádi pomohli, vzniká dobrovolná sbírka na materiál a realizaci. Peníze je možné posílat na účet: 2980579001/5500 nebo je donést do Café & Gallery MP7, kde je uložena kasička. Projekt bude ukončen do 30. listopadu 2012.

Kontakt:

Míra Brož – e-mail: taboard@seznam.cz za o.s. TaBoard
Tereza Kůsová – e-mail: kusova@cheiront.cz, mob. 724 785 840 za Cheiron T, o.p.s.

ŽIVÁ KNIHOVNA aneb NESUĎ KNIHU PODLE OBALU

01. 10. 2012

Tisková zpráva / Tábor / 1.10.2012

V pátek 5. října proběhne v oddělení pro dospělé čtenáře v táborské knihovně od 9 do 17 hodin jedinečný projekt s názvem „Živá knihovna“. Akci pořádá Městská knihovna Tábor ve spolupráci s Cheiron T, o.p.s. v rámci festivalu malých nakladatelů TABOOK. Živá knihovna je postavena na jednoduchém principu: „Potkej svůj předsudek a vstup s ním, s osobou, která jej ztělesňuje, do přímého dialogu.“

více >

SO O ROMANE ČHAVE DŽANEN

30. 09. 2012

Od 4. do 27. září pořádala Cheiron T, o.p.s. nejen pro čtenáře Městské knihovny Tábor výstavu s názvem So o romane čhave džanen, nebo-li Co umí romské děti aneb 15 let Komunitního centra Cheiron T.

více >

V CHEIRONU PROBĚHL PRVNÍ DEN SOUSEDSTVÍ

28. 09. 2012

Tisková zpráva / 28.9. 2012

Ve středu 26. září proběhl první Den sousedství, který realizovala obecně prospěšná společnost Cheiron T ve spolupráci s Českou asociací streetwork, o.s. za podpory Města Tábor. Akce byla pořádána nejen pro občany bydlící v blízkosti komunitního centra, ale i všechny sympatizanty a zvídavé lidi.

více >

TIME OUT 2012 aneb Prázdninový pobyt pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin

24. 09. 2012

Tisková zpráva / 24.9.2012

Cheiron T, o.p.s. pořádal letos již posedmé prožitkový pobyt pro romské děti a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí „Time out“. Prázdninového pobytu v Blatnici ve vzdělávacím středisku ZVAS (Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám), který probíhal od 20. do 24. srpna 2012, se zúčastnilo čtrnáct dětí ve věku 10 – 18 let navštěvujících Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T.

více >

Kurzy origami pro věřejnost opět v Cheironu!

07. 09. 2012

Origamistická sekce Tábor ve spolupráci s Cheiron T si pro Vás připravila další kurzy Origami. Více o kurzech naleznete na letáčku.


6. ROČNÍK FESTIVALU ROMSKÉ KULTURY "KEREKATE - V KRUHU"

24. 08. 2012

Tisková zpráva / 24.8.2012

Šestý ročník festivalu se uskutečnil 21. července 2012 v areálu lesoparku Pintovka v Táboře od 13:30 do 24:00 hodin. Festival pořádalo již šestým rokem občanské sdružení SLUNOWRAT Tábor ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Cheiron T a s romským občanským sdružením JEKHETANE Tábor. S myšlenkou uspořádat tento festival přišel v roce 2007 odbor sociálních věcí města Tábora, který každoročně tuto akci finančně podporuje. Letošní ročník byl opět finančně podpořen také Ministerstvem kultury České republiky.

více >

V Cheironu T, o.p.s. skončil individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“

26. 07. 2012

Tisková zpráva / 26.7. 2012

V období od 1. ledna 2010 do 30. června 2012 realizovala obecně prospěšná společnost Cheiron T v Táboře individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, reg. č. projektu: CZ 1.04/3.100/05.00014. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

více >

KEREKATE - V KRUHU

19. 07. 2012

Tisková zpráva / 19.7.2012

6. ročník festivalu romské kultury

Šestý ročník festivalu proběhne 21. července 2012 v areálu lesoparku Pintovka v Táboře od 13:30 do 22:00 hodin. Festival pořádá již šestým rokem občanské sdružení SLUNOWRAT Tábor ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Cheiron T a s romským občanským sdružením JEKHETANE Tábor. S myšlenkou uspořádat tento festival přišel před šesti lety Odbor sociálních věcí města Tábor, který každoročně tuto akci finančně podporuje. Letošní ročník byl opět finančně podpořen také Ministerstvem kultury České republiky.

více >

FOND ANECT, A.S. PODPOŘIL CHEIRON T

28. 06. 2012

Fond Anect daroval obecně prospěšné společnosti  Cheiron T notebook, který využijeme v Klubu pro mladší pro doučování dětí a jejich přípravu do školy.

CHEIRON T spolupracuje s TaBoard, o.s.

24. 06. 2012

V sobotu 23. června 2012 proběhl v Táboře na Komoře již desátý ročník TaBoard Skate Session, který pořádal o.s. TaBoard ve spolupráci s Cheiron T, o.p.s.

Report ze závodů najdete na

http://www.skaterock.cz/skateboarding/zavody/taboard-skate-session-2012-report/

| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 |

KALENDÁŘ AKCÍ

PROGRAM na březen 2018

Aktuální výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Newsletter Cheiron T

newsletter říjen 2017

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 14 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY