Vítejte na stránkách Cheiront T, o.p.s.

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH 2013

04. 03. 2013

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH / 25.3. - 3.4.

Promítání v ZŠ Bernarda Bolzana pro základní a střední školy
vždy od 8 a 10 hodin
.
Bližší informace Vám poskytne Tereza Kůsová na tel. 724 785 840, kusova@cheiront.cz.
Více na
www.jedensvetnaskolach.cz

Pořádá: Cheiron T, o.p.s. ve spolupráci s Člověkem v tísni, o.p.s., ZŠ Bernarda Bolzana a Café & Gallery MP7

LETÁK  ke stažení

MASOPUSTNÍ KARNEVAL V CHEIRONU

03. 03. 2013

Tisková zpráva / Tábor / 3. března 2013

V pátek 22. února 2013 jsme si pro děti navštěvující Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T přichystali masopustní karneval. Akce začala brzy odpoledne již tradiční promenádou v kostýmech, které si děti v průběhu měsíce února samy vyráběly. „Při výrobě kostýmů děti mimo jiné zúročily své dovednosti v šití na šicím stroji, což je u nich v poslední době velmi oblíbená aktivita, které se věnují během pravidelných klubových dílen,“ říká Jaroslava Klejmová, komunitní pracovnice Cheiron T, o.p.s.

více >

Kovosvit MAS, a.s. podpořil Cheiron T, o.p.s.

26. 02. 2013

V pátek 22. února se v hotelu Palcát konal ples firmy Kovosvit MAS, a.s., v jehož rámci firma podpořila tři táborské neziskové organizace. Jednou z nich byla i naše obecně prospěšná společnost Cheiron T.

Chtěli bychom firmě Kovosvit MAS touto cestou poděkovat za podporu a projevenou důvěru.

Mgr. Roman Varga – ředitel organizace

předávání šeku od Kovosvitu MAS

FRAGILIS a CHEIRON T

17. 02. 2013

Díky společnosti DPD, která ukončila úspěšný charitativní projekt s názvem „A čeho se vzdáte vy?", získá nadace Fragilis finanční částku, kterou podpoří naše Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T. Více se dočtete na http://www.cianews.cz/tiskove-zpravy-press/jakub-kohak-vydelal-spolecnosti-dpd-ctvrt-milionu-korun-pro-dobrou-vec/

První „Pinčes Cup“ a přespávání v Cheironu

08. 02. 2013

Tisková zpráva / 8.2. 2013 / Tábor

Během ledna se v Komunitním centru pro děti a mládež Cheiron T v Klubu pro starší uskutečnily dvě mimořádné akce. První událostí byl historicky první Cheiron Pinčes Cup o putovní pohár, který proběhl v úterý 15. ledna. Akci, kterou zorganizovalo několik klientů centra, navštívilo dvacet lidí a to nejen návštěvníků centra, ale i lidé z široké veřejnosti.

více >

První „Pinčes Cup“ a přespávání v Cheironu

08. 02. 2013

Tisková zpráva / 8.2. 2013 / Tábor

Během ledna se v Komunitním centru pro děti a mládež Cheiron T v Klubu pro starší uskutečnily dvě mimořádné akce. První událostí byl historicky první Cheiron Pinčes Cup o putovní pohár, který proběhl v úterý 15. ledna. Akci, kterou zorganizovalo několik klientů centra, navštívilo dvacet lidí a to nejen návštěvníků centra, ale i lidé z široké veřejnosti.

více >

28. 01. 2013

origami

PF 2013

23. 12. 2012

PF 2013

PAVUČINKY, SKŘÍTKOVÉ, DRACI A VÁNOCE aneb Prevencí proti sociálnímu vyloučení v Klubu pro mladší

22. 12. 2012

Od září do prosince probíhal v Komunitním centru pro děti a mládež Cheiron T projekt „Prevencí proti sociálnímu vyloučení který je financován z Aktivního grantu města Tábora. V rámci tohoto projektu se děti věnovaly tvořivým, hudebním a převážně pak výchovným a vzdělávacím aktivitám. V měsíci září vznikl nespočet pavučinek z vlny a duhových větrníků, v měsíci říjnu, který jsme v klubu věnovali podzimním proměnám, vyráběly děti z listí a přírodnin zvířátka, lesní skřítky a víly. Výroba papírových draků byla hlavní výtvarnou činností v listopadu. Poslední měsíc roku jsme s dětmi zahájili výrobou adventních věnců, následovala výroba vánočních přáníček a vánočních dárků.

více >

I MY SE STÁLE VZDĚLÁVÁME

22. 12. 2012

V  listopadu absolvovaly pracovnice Klubu pro mladší dva vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností, které jsou nedílnou součástí jejich každodenní práce v klubu. Děti navštěvující Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T mívají již od první třídy negativní přístup ke škole a vzdělávání a to hlavně z důvodu neúspěchu, se kterým se často ve školních lavicích setkávají.  Samy nejsou ke studiu rodiči motivováni a obvyklé vzdělávací přístupy pro ně nejsou vhodné. Z toho důvodu byly vybrány kurzy z oblasti alternativních pedagogických směrů.

více >

CHEIRON V KURZU

18. 12. 2012

Tisková zpráva / 18.12.2012

V prosinci proběhl v táborském Cheironu třetí blok akreditovaného kurzu „Komunitní práce: jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách?“, kde si 15 účastnic z celé České republiky osvojovalo metodu komunitního přístupu a její využití v praxi. „Komunitní přístup je jednou z účinných metod sociální práce. Vede k efektivnímu využití lidských i jiných zdrojů v komunitě či místním společenství. Usiluje o aktivizaci místních lidí za účelem komplexního řešení sociálních problémů v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají a zároveň vede komunitu k převzetí života do svých vlastních rukou. Důležitou roli hrají komunitní pracovníci, kteří nabízejí podporu a doprovází komunitu v tomto dlouhodobém procesu, ve kterém se jednotlivé kroky nedají uspěchat, ale které následně na to vedou k trvalejším a kvalitnějším cílům,“ říká Aneta Vomlelová, jedna ze šesti lektorů kurzu.

více >

ČERTOVSKÉ HRÁTKY S CHEIRONEM A JEKHETANE

17. 12. 2012

Tisková zpráva / 17.12.2012

V pátek 7. prosince proběhla v sálu restaurace Na Pěkné vyhlídce tradiční Mikulášská besídka pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterou pořádal Cheiron T, o.p.s. ve spolupráci s občanským sdružením Jekhetane Tábor. Úderem třetí hodiny zahájili besídku Martin Procházka za Cheiron T a Žaneta Kováčová za romské sdružení, kteří také celou besídku moderovali. Přivítali všechny zúčastněné, seznámili je s programem celé akce a také požádali rodiče dětí, aby respektovali zákaz kouření v sálu a přilehlých prostorech. „Za velký úspěch považujeme, že všichni rodiče naší žádosti vyhověli a v průběhu celé akce od 15 do 19 hodin v místnosti nekouřili,“ řekla s potěšením Lenka Řeháková, komunitní pracovnice Cheiron T, o.p.s.

více >

BETONOVÝ BAZÉN NA KOMOŘE

05. 12. 2012

Zajímá-li Vás, jak pokračuje stavba betonového bazénu na Komoře, podívejte se na následující odkaz.

http://www.o2thinkbig.cz/projekty/detail/2236

Skončil festival věnovaný závislostem, transgender a Slam poetry

23. 11. 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA / 23.11.2012

V týdnu od 3. do 10. listopadu proběhl již 16. ročník kulturně-vzdělávacího festivalu „ŽIVOTAUMĚNÍ“ s podtitulem Všechno je jinak, který pořádala obecně prospěšná společnost Cheiron T v rámci projektu „Drogy
a umění“ za podpory města Tábor. Na zdárném průběhu festivalu se letos také podílely následující organizace: galerie Uma Uma, Aux Café, Fotofast, Auritus, klub Bardo, Music club Orion, o.s. Fléda a Kulturne.com.

více >

Pohádková noc s Malým princem

22. 11. 2012

Tisková zpráva / 22.11.2012

V pátek 9. listopadu 2012 proběhla v Klubu pro mladší další Pohádková noc pro děti navštěvující Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T. Možnost zažít Pohádkovou noc a přespat na Cheironu mělo tentokrát sedm dětí, které získaly patnáct hvězdiček za vypracovávání pracovních listů z matematiky, českého a anglického jazyka.

„Inspirovali jsme se knihou Malý princ od Antoine de Saint – Exupéryho a také jedním příběhem kosmické výchovy podle Montessori pedagogiky, kterým jsme naše putování zahájili. Děti se na chvíli ocitly v době před mnoha miliardami let, kdy ani vesmír neexistoval, byla pouze neuvěřitelná tma a zima. Do naprostého ticha a tmy se po určité chvíli ozvala rána a mezi děti se snesly třpytky, které na tmavě modrém papíře vypadaly jako noční obloha. Děti si tak na vlastní kůži „zažily“ Velký třesk a mohly pozorovat „vznik galaxií“ potom, co přesypaly třpytky do mísy s vodou,“vysvětlila Jaroslava Klejmová, pracovnice Cheiron T, o.p.s. Naladěni na vesmírnou notu si děti nedočkavě poslechly příběh o Malém princi a úkol, který je čeká. Na pěti planetách měly získat náhradní díly na opravu letadla a zachránit tak pilota.

více >

Cheiron T vydal vlastní noviny!

16. 11. 2012

Drazí přátelé a příznivci Cheironu,

s radostí Vám oznamujeme, že vyšlo naše první číslo cheironského zpravodaje s názvem Cheiron Tribune.

Rozhodli jsme se vydávat zpravodaj proto, že bychom Vás chtěli rádi blíže seznamovat s naší činností vždy za určité období, abyste tak měli možnost lépe nahlédnout pod naši "cheironskou pokličku".
Budeme rádi za Vaše případné připomínky, rady a pozitivní i negativní odezvy.

Za Cheiron Tým
Petra Basíková

ch tribune 1/2012 - denik
Článek v Deníku z 13.11.2012

ŽIVOTAUMĚNÍ ... VŠECHNO JE JINAK

28. 10. 2012

Tisková zpráva / 28.10.2012

Obecně prospěšná společnost Cheiron T zahajuje v sobotu 3. listopadu již 16. ročník kulturně-vzdělávacího festivalu „ŽIVOTAUMĚNÍ“. V Táboře budou probíhat besedy, přednášky a filmové projekce na téma závislosti, transgender, okusíte zač je toho loket, jste-li DJ, v Music club Orion uvidíte hudební skupiny The Immigrants a The Average. Festival zakončíme v sobotu 10. listopadu benefiční akcí pro Cheiron T, na které zažijete skvělý večer se Slam poetry a tancem v Bardu. Výtěžek této akce bude věnován na vybavení a provoz hudebny Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T. Kulturně-vzdělávací festival pořádá Cheiron T, o.p.s. v rámci projektu „Drogy a umění“ za podpory města Tábor. Na festivalu letos spolupracují také galerie Uma Uma, Aux Café, Auritus, Bardo, Music club Orion a o.s. Fléda.

více >

NOVÝ BAZÉN VE SKATEPARKU

11. 10. 2012

Tisková zpráva / 11.10.2012

Občanskému sdružení TaBoard a obecně prospěšné společnosti CHEIRON T se podařilo z Nadace O2 v rámci programu Think Big získat dotaci na stavbu betonového bazénu v TaBoard skateparku na Komoře.
Stavba bude rozdělena do tří částí. „Již tuto sobotu 13. října 2012 proběhne první výstavba tzv. ztraceného bednění určující rozměr a tvar bazénu. Ve druhé části stavby se budou instalovat armatury a bude vznikat sklon rádiů a vše potřebné k přípravě pro betonování. Třetí část bude už jen o betonování a vyhlazování. Nakonec se zasadí „koping“ a bazén se nechá vyschnout,“ vysvětluje David Andrlíček, komunitní pracovník Cheiron T, o.p.s.
„Rozhodli jsme se, že bazén ponese jméno Jirky Fraita - jednoho ze skaterů a členů o.s. TaBoard,  který letošní prázdniny tragicky zahynul při autonehodě - a od letošní kolaudace v něm každoročně proběhne Memoriál J.F.!“ dodává Míra Brož z o.s. TaBoard. Bohužel částka 30.000 Kč získaná z dotace na stavbu nestačí, proto mezi všemi, kteří skatepark navštěvují, či by nám rádi pomohli, vzniká dobrovolná sbírka na materiál a realizaci. Peníze je možné posílat na účet: 2980579001/5500 nebo je donést do Café & Gallery MP7, kde je uložena kasička. Projekt bude ukončen do 30. listopadu 2012.

Kontakt:

Míra Brož – e-mail: taboard@seznam.cz za o.s. TaBoard
Tereza Kůsová – e-mail: kusova@cheiront.cz, mob. 724 785 840 za Cheiron T, o.p.s.

ŽIVÁ KNIHOVNA aneb NESUĎ KNIHU PODLE OBALU

01. 10. 2012

Tisková zpráva / Tábor / 1.10.2012

V pátek 5. října proběhne v oddělení pro dospělé čtenáře v táborské knihovně od 9 do 17 hodin jedinečný projekt s názvem „Živá knihovna“. Akci pořádá Městská knihovna Tábor ve spolupráci s Cheiron T, o.p.s. v rámci festivalu malých nakladatelů TABOOK. Živá knihovna je postavena na jednoduchém principu: „Potkej svůj předsudek a vstup s ním, s osobou, která jej ztělesňuje, do přímého dialogu.“

více >

SO O ROMANE ČHAVE DŽANEN

30. 09. 2012

Od 4. do 27. září pořádala Cheiron T, o.p.s. nejen pro čtenáře Městské knihovny Tábor výstavu s názvem So o romane čhave džanen, nebo-li Co umí romské děti aneb 15 let Komunitního centra Cheiron T.

více >

V CHEIRONU PROBĚHL PRVNÍ DEN SOUSEDSTVÍ

28. 09. 2012

Tisková zpráva / 28.9. 2012

Ve středu 26. září proběhl první Den sousedství, který realizovala obecně prospěšná společnost Cheiron T ve spolupráci s Českou asociací streetwork, o.s. za podpory Města Tábor. Akce byla pořádána nejen pro občany bydlící v blízkosti komunitního centra, ale i všechny sympatizanty a zvídavé lidi.

více >

TIME OUT 2012 aneb Prázdninový pobyt pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin

24. 09. 2012

Tisková zpráva / 24.9.2012

Cheiron T, o.p.s. pořádal letos již posedmé prožitkový pobyt pro romské děti a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí „Time out“. Prázdninového pobytu v Blatnici ve vzdělávacím středisku ZVAS (Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám), který probíhal od 20. do 24. srpna 2012, se zúčastnilo čtrnáct dětí ve věku 10 – 18 let navštěvujících Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T.

více >

Kurzy origami pro věřejnost opět v Cheironu!

07. 09. 2012

Origamistická sekce Tábor ve spolupráci s Cheiron T si pro Vás připravila další kurzy Origami. Více o kurzech naleznete na letáčku.


6. ROČNÍK FESTIVALU ROMSKÉ KULTURY "KEREKATE - V KRUHU"

24. 08. 2012

Tisková zpráva / 24.8.2012

Šestý ročník festivalu se uskutečnil 21. července 2012 v areálu lesoparku Pintovka v Táboře od 13:30 do 24:00 hodin. Festival pořádalo již šestým rokem občanské sdružení SLUNOWRAT Tábor ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Cheiron T a s romským občanským sdružením JEKHETANE Tábor. S myšlenkou uspořádat tento festival přišel v roce 2007 odbor sociálních věcí města Tábora, který každoročně tuto akci finančně podporuje. Letošní ročník byl opět finančně podpořen také Ministerstvem kultury České republiky.

více >

V Cheironu T, o.p.s. skončil individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“

26. 07. 2012

Tisková zpráva / 26.7. 2012

V období od 1. ledna 2010 do 30. června 2012 realizovala obecně prospěšná společnost Cheiron T v Táboře individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, reg. č. projektu: CZ 1.04/3.100/05.00014. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

více >

| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 |

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

PRÁZDNINY 2018

PRÁZDNINY 2018

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 14 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY