TRX a témata, která hýbou společností

06. 12. 2016

Sedmnáctý ročník festivalu TRX se zabývá tématy, která rezonují současnou společností, v letošním roce to byla tato – šikana ve virtuálním prostoru, domácí násilí, otázka romské menšiny, celospolečenské obavy z islámu a šikana na školách. Oslovili jsme odborníky na danou problematiku a v pěti večerech tato témata otevřeli veřejnosti. Festival probíhal v týdnu od 8. listopadu. Poslední přednáška se uskutečnila 2. prosince na Základní škole Bernarda Bolzana.

S Ing. Petrem Šmídem ředitelem neziskové organizace Portus Prachatice jsme vstoupili do prostoru kyberšikany, kde se především dítě může stát velmi snadnou obětí „sdíleného žertu“, který může dítě poznamenat na celý život. Základním pravidlem facebooku je, že osobní profil může mít člověk až od třinácti let. Bohužel mnoho dětí toto pravidlo porušuje a s nimi také jejich rodiče, kteří tento fakt opomíjejí. Petr Šmíd dokázal skvěle kombinovat svou přednášku s diskuzí a to jak s dospělými z řad veřejnosti, tak s dětmi z komunitního centra Cheiron T. Druhý festivalový den se v prostorách Cheiron T, o.p.s. uskutečnila přednáška na téma domácí násilí, které se chopila vedoucí právnička Mgr. Veronika Ježková z organizace proFem, o.p.s., která se zaměřila na mládež ve věku 12 až 20 let. Návštěvníci se mohli dozvědět o začarovaném kruhu domácího násilí, jak vzniká, co k němu lidi vede a jak je možné se proti útokům agresorů bránit. Návštěvníci besedy měli možnost zhlédnout i krátký snímek, který se tohoto tématu dotýkal, a následně vedli debatu o tom, co ve filmu viděli.

Film FC ROMA, který měl mít premiéru promítání v Ďolíčku, byl osmačtyřicet hodin před promítáním zrušen. Důvodem byly výhružky radikálních fanoušků, kteří údajně chystali narušení promítání. Do Tábora se podařilo snímek dostat a za spolupráce se spolkem Cesta žije! se jeho premiéra uskutečnila v neděli od 18 hodin v prostorách Ctiborova mlýna. Promítání v divácích vzbudilo pozitivní emoce a nechyběly ani humorné chvilky, kterým se lidé v sále společně zasmáli. Na další aktuální téma jsme si pozvali pana docenta Pavla Hoška z Evangelické teologické fakulty, který otevřel paralely mezi křesťanstvím a islámem. „Na světě žije přes dvě miliardy křesťanů a 1,6 miliardy muslimů. Budoucí podoba uspořádání věcí lidských tedy do značné míry závisí na tom, jak se budou vyvíjet vztahy mezi nimi,“ řekl na úvod docent Hošek. Osvětlil nám pak souvislosti mezi Biblí a Koránem, poukázal na rozmanitost islámu a hierarchii křesťanství, která je vůči judaismu i islámu ojedinělá (papež jako nejvyšší autorita po Bohu). Z toho pak plynoucí různé výklady Koránu. V diskuzi pak byly také připomenuty křížové války a kolonialismus, které výrazně měnily dosavadní mapu světa. Posledním příspěvkem festivalu bylo téma šikany na školách, kterého se se ctí zhostil PhDr. David Čáp z katedry psychologie, který ve svém příspěvku zmínil, že děti se učí od nás dospělých a pokud my dospělí nejsme schopni komunikovat mezi sebou, tato zkušenost se přenese i do školních lavic. „Přednáška byla hojně navštívena, živě a dlouho do pozdních hodin se o generačních otázkách a různých přístupech k výchově a učení diskutovalo. Festival tak otevřel některá tabuizovaná, leč velmi aktuální témata, o nichž je třeba ve společnosti mluvit,“ řekla Pavla Kohelová z pořádající organizace Cheiron T, o.p.s.

< zpět

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 14 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY