Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v Cheironu

02. 02. 2017

Obecně prospěšná společnost Cheiron T se od ledna 2017 stala místním centrem mezinárodní organizace – Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu  zkráceně DofE (z angličtiny The Duke of Edinburgh´s International Award). V Táboře tak vzniklo otevřené centrum přístupné všem mladým lidem od 14 do 24 let, kteří se nebojí překonávat překážky, chtějí se všestranně rozvíjet, pěstovat pravidelně nějaký sport a jsou ochotni věnovat svůj čas a energii druhým a být prospěšní svému okolí.

„Do programu DofE jsme se moc rádi zapojili, protože jeho principy podporují jak všestranný rozvoj osobnosti a smysluplné využívání volného času mladých lidí, tak i jejich zapojení do dobrovolnictví, což jsou všechno vlastnosti, kterými vynikal nejmoudřejší a nejušlechtilejší z kentaurů – Cheiron, který je už téměř dvacet let symbolem naší obecně prospěšné společnosti,“ vysvětlil Roman Varga, ředitel Cheironu.

„Každý účastník programu si vybírá ve třech oblastech – sport, rozvoj talentu a dobrovolnictví – aktivity podle svých zájmů a možností. V každé aktivitě si stanovuje cíle, které jsou výzvou pouze pro něj samotného – „soutěží“ pouze sám se sebou, se svojí vůlí. Pro úspěšné absolvování programu je důležité odhodlání a vytrvalost. Podle toho, jak dlouho se budou účastníci zvoleným aktivitám věnovat, budou po absolvování dobrodružné expedice ocenění bronzovou, stříbrnou nebo zlatou medailí,“ dodala Petra Basíková, koordinátorka místního centra DofE.
Zapojit se do programu je snadné! Stačí zavolat na tel. 776 045 582, napsat na dofetabor@gmail.com nebo přijít do Cheironu každou středu od 15 do 16 hodin.

Za Cheiron T, o.p.s.
Petra Basíková

< zpět

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

PRÁZDNINY 2018

PRÁZDNINY 2018

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY