Romská hudební škola aneb Jak znít čistým tónem

30. 08. 2017

I letos uspořádala obecně prospěšná společnost Cheiron T zážitkový program pro děti, které vyrůstají na periférii společnosti a pro něž znamenalo pět dní strávených v přírodě životní zážitek. Time out je časem zastavení, vystoupením ze zažitých kolejí, dodržováním společných pravidel a sdílením zážitků od společné přípravy jídla až po stezku odvahy v blatnických lesích. Dvanáctého ročníku ve dnech 14. – 18. srpna se zúčastnilo celkem patnáct dětí ve věku 10 až 15 let.
Pobyt dětí byl podpořen z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

nros

Městské děti převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí ohrožené sociální exkluzí jsou díky technikám zážitkové pedagogiky vedeny k sebereflexi, samostatnosti a především zodpovědnosti za sebe i za ostatní. „Důležitým prvkem je rytmus, ve kterém se střídají jednotlivé aktivity. Pravidelnost těchto činností strukturuje čas, což je pro mnohé děti z důvodu sociokulturního handicapu novým zážitkem. Pracovníci dbají na dodržování pravidel a každý přestupek je společně s dětmi řešen. Výrazná je též snaha dětem vtisknout potřebné pozitivní návyky, přiblížit poznání přírody, romských tradic, naučit spolupráci a proměnit zakořeněnou soutěživost v ochotu porozumět a vnímat druhého,“ řekl pracovník Cheironu Martin Procházka.

Program navazuje na celoroční práci, společně strávený čas prohlubuje vztahy pracovníků s dětmi a napomáhá tak v efektivitě sociální práce. Zažít týden bez televize, virtuální reality a mobilních telefonů je pro mnohé děti těžkou zkouškou, v níž však letos všechny obstály. Muzikoterapie, která se v programu cyklicky opakuje, je hlavní osou celého týdne. V pátečním dopoledni si děti navzájem předvedou, co se za týden naučily a zažívají tak pozitivní výsledky svého snažení. Díky mnohým hudebním nástrojům (piano, kytara, kontrabas, ukulele, cajon) připomínalo středisko ZVAS v Blatnici hudební školu, ve které se hrálo a zpívalo od rána do noci.

„Podstatnou inovací letošního ročníku byl intenzivní kurz první pomoci, kterou zajišťoval profesionál Zdravotnické záchranné služby. Pro děti byla pak velkým zážitkem také noc strávená pod hvězdami, stezka odvahy a v neposlední řadě pak „zázračné“ Chladniho obrazce a s tím spojené hledání odpovědi na otázku, co znamená jít životem a znít jako čistý tón. Při rozhovorech na toto téma se otevřely mnohé horizonty, ke kterým se děti vracely i v dalších dnech po návratu domů,“ řekla Pavla Kohelová z Cheiron T, o.p.s.

Pavla Kohelová (+420 605 539 728)

pomozte detem

 

 

 

TáborČEZ

< zpět

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY