Výstava „Ko kamel ča pes, na džanel s oda bacht“

05. 10. 2017

V průběhu celého měsíce září měli návštěvníci Městské knihovny v Táboře možnost kochat se výtvarnými díly dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které pravidelně docházejí do Cheironu. Stalo se tak v rámci výstavy „Ko kamel ča pes, na džanel s oda bacht“, jejímž smyslem bylo prezentovat um dětí většinové společnosti a umožnit tak dětem, jejichž sebevědomí nebývá příliš vysoké, zažít chválu a ocenění i mimo prostory Cheironu.
Vystavená díla a výrobky vznikaly v průběhu uplynulého roku v rámci výtvarných dílen, jejichž realizaci podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti finančním příspěvkem na aktivitu "Otisknu svou duši do plátna".
„Smyslem výše uvedené aktivity bylo mimo jiné nasměrovat energii a fantazii dětí, pro které se mohou stát malířským plátnem fasády domů či kapoty aut, tím správným směrem a umožnit jim pozitivní sebevyjádření rozličnými výtvarnými technikami,“ řekla Lenka Křivohlavá, vedoucí Klubu pro mladší.
Tato aktivita byla podpořena z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

nros

< zpět

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY