Projekt „Nevytahuju se, rostu“ podpořila Nadace Pomozte dětem

17. 08. 2017

Od července tohoto roku se děti v Komunitním centru Cheiron T přestaly vytahovat a začaly růst. Došlo k tomu díky příspěvku z programu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí, který finančně zaštítil roční projekt „Nevytahuju se, rostu“ a umožnil tak podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v Táboře v jejich osobním růstu.

Projekt podporuje samostatný zdravý růst dětí v jejich přirozeném prostředí, rozvíjí jejich talent a skrze romskou kulturu jim přibližuje svět vlastní identity. Jednotlivé aktivity projektu směřují k využití energie a talentu dětí tvůrčím a produktivním směrem s cílem zvýšit sebevědomí dětí a povědomí dětí o jejich identitě, naučit děti komunikovat, spolupracovat a respektovat pravidla, která jim pomohou lépe se orientovat ve společnosti a díky nimž získají nové možnosti seberealizace a přijetí mezi své vrstevníky.

Jedním z aktuálních výstupů aktivit projektu je výstava „Ko kamel ča pes, na džanel s oda bacht“, na které budou děti prezentovat výsledky jejich práce, které vznikly v rámci aktivity „Otisknu svou duši do plátna“.

Za Cheiron T, o.p.s. Lenka Křivohlavá

logo pomozte detem

< zpět

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY