Cheironské příběhy

Příběh první

Blanka a Věrka jsou romská dvojčata, která nechodila do mateřské školy, a tak mají problémy v první třídě. Děvčata jsou vnímána jako velmi zaostalá, jejich matka nemá zájem o jejich vzdělávání ani o jejich volný čas, otec je závislý na automatech, ostatní děti se jim posmívají. Když obě děvčata začala docházet do Cheironu, B. byla zprvu zakřiknutá a u V. se objevovaly sklony k agresi. V rámci cheironského klubu pro mladší se začaly zapojovat do různých aktivit (např. keramika, muzikoterapie, tvořivé dílny atd.). Zjistili jsme, že obě děvčata jsou velmi šikovná a pokud se jim někdo věnuje individuálně, jsou schopna vytvořit krásné věci. B. se věnovala nejraději práci s keramickou hlínou. Během individuální práce s ní jsme přehodnotili zaostalost na trpělivost - tato vlastnost je u romských dětí celkem vzácná. Druhé živější děvče se realizovalo v rámci muzikoterapie ve velmi oblíbené části - relaxaci, kdy se V. starala o ostatní děti, aby jim bylo dobře, ačkoli sama mnoho pohlazení a náklonnosti doma ani mezi dětmi nepoznala. Obě děvčata se začala také pravidelně doučovat a zakrátko patřila V. k našim nejlepším prvňáčkům.

 

Příběh druhý

Petřík je devítiletý klučina romského původu pravidelně navštěvující klub pro mladší s drobnou vadou řeči. Protože se spolužáci Petrovi opakovaně posmívali za to, že dostal pětku z recitace básničky, domluvil se s pracovnicí klubu, že až paní učitelka dětem zadá naučit se básničku, přinese si P. čítanku na středeční doučování a básničku se naučí společně. Zanedlouho P. na doučování dorazil s čítankou, ve které měl od paní učitelky označeny první dva verše básničky. P. vysvětlil, že má úlevu v množství textu, z důvodu jeho logopedických problémů. První verše dělaly P. velké problémy. Některá slova nedokázal správně vyslovit, přidával či ubíral slovům písmenka a nedokázal si rýmy zapamatovat. Pracovnice s ním básničku rozebrala slovo po slovu a vysvětlovala mu význam jednotlivých slov. Když se P. naučil slova používat a znal jejich význam - věděl co znamenají, začalo se mu dařit lépe je vyslovovat a přestala se mu motat písmenka. K lepšímu zapamatování textu si pak P. básničku namaloval. Básničku recitoval podle obrázků, na kterých byl zachycen děj básničky, a nezdržovaly jej jeho problémy se čtením. Z první básničky dostal P. od paní učitelky dvojku, za kterou P. získal veřejnou pochvalu a respekt spolužáků. Od té doby chodí P. na doučování pravidelně. P. udělal v této oblasti veliký pokrok, daří se mu získávat z recitace jedničky a dokáže se naučit a odprezentovat stejně dlouhý text, jako jeho spolužáci. Úkol tedy plní na jedničku bez úlev.

Příběh třetí

Tomáš je ze sociálně slabé rodiny, vyrůstá s maminkou a babičkou, otec je ve výkonu trestu. Tomáš docházel do klubu pravidelně, neustále však ostatní děti provokoval, vybíjel si na nich svou agresi, pral se a porušoval společně stanovená pravidla. Děti se v klubu pravidelně doučují, za správně splněný úkol z češtiny či matematiky pak dostanou hvězdičku a za určitý počet hvězdiček se mohou zúčastnit pohádkové noci. Toto přespávání na Cheironu je dětmi velice oblíbené.  Pohádková noc se stala velkou motivací i pro Tomáše, který začal chodit pravidelně na středeční doučování a plnil úkoly i mimo středu. Během měsíce, kdy usiloval o získání potřebného počtu hvězdiček, se natolik zlepšil v násobilce, že si toho všiml i třídní učitel, který Tomáše začal chválit. Během pravidelného kontaktu s pracovníky, kteří jej chválili a povzbuzovali, se Tomáš zklidnil, zjistil, že v klubu může být úspěšný a může vyniknout nejen silou, ale i snahou a chytrostí. Obrovským úspěchem bylo, když Tomáš vyhrál měsíc po pohádkové noci tabulku hvězdiček!

Pozn.: Z důvodu ochrany klientů jsou v příbězích použita jiná jména.

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY