Co děláme

Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T

Terénní program Cheiron T

Práce s předškolními dětmi

Komunitní práce s rodinami a romskou menšinou

Práce s věřejností a třídními kolektivy

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cheiron T, o.p.s., byla založena v roce 1996, od roku 1997 provozuje nepřetržitě Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T. Od roku 1999 se rozšířila cílová skupina o romské děti a mládež. Již 14 let tedy dlouhodobě a systematicky pracujeme s dětmi a mladými, kteří se nacházejí v obtížné životní nebo nepříznivé sociální situaci a začínají se dostavovat výsledky. Podařilo se nám vybudovat bezpečné prostředí, kam děti s důvěrou přicházejí a řeší s pracovníky své problémy, motivovat velký počet dětí k pravidelnému doučování, nejmladší děti se zde učí základním sociálním a hygienickým návykům, individuální komunikaci i soužití v kolektivu, pravidlům, atd., což jim usnadňuje nástup do základní školy. V roce 2007 byla v Cheiron T zaregistrována sociální služba dle nově vzniklého zákona o sociálních službách jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let.

Před 3 lety jsme začali pracovat také s předškolními dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. V současné době se podílíme na projektu "Pojďte do školky", který realizuje 8 partnerů v čele s organizací Člověk v tísni o.p.s. za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" a státního rozpočtu ČR.

Díky dlouholetým zkušenostem a návaznosti programu Cheiron T pracuje také s táborskou romskou komunitou, rodiči dětí a celými rodinami. Další činností centra je práce s třídními kolektivy prostřednictvím debat a besed a s odbornou i laickou veřejností prostřednictvím kulturně vzdělávacích festivalů, přednášek, výstav a koncertů.

V roce 2013 jsme zaregistrovali novou sociální službu Terénní program Cheiron T. Dva naši terénní pracovníci mapují lokality v Táboře a oslovují mládež, která tráví svůj volný čas bezcílně, často nějakým patologickým způsobem a provází je v jejich obtížném období dospívání, nabízí konzultace k jejich aktuálním problémům, alternativní způsoby trávení volného času a motivují je k aktivitě a realizaci jejich nápadů.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY