Práce s předškolními dětmi

Předškolní klub pro děti ve věku od 3 let do nástupu na základní školu.

Díky dlouholetým zkušenostem a návaznosti programu jsme začali pracovat také s předškolními dětmi (určitá kompenzace předškolního vzdělávání, které často dětem při vstupu na základní školy chybí) a následně s rodiči a celými rodinami.

Cílem je připravit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na úspěšný vstup do první třídy. Klub je otevřený od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 hodin.

Jedná se prioritně o děti, které z různých důvodů nenavštěvují mateřskou školku (nezájem rodičů, finance, atd.). V rámci této aktivity se pracuje také s rodiči těchto dětí formou terénní práce a to v oblastech participace na volném čase, péče o dítě, motivace ke vzdělávání, zdraví, atd.

V současné době se podílíme na projektu "Pojďte do školky", který realizuje 8 partnerů v čele s organizací Člověk v tísni o.p.s. za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" a státního rozpočtu ČR.

Fotogalerie ZDE:

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY