Historie

Cheiron T, obecně prospěšná společnost, byla založena v Táboře dne 21. března 1996.
Dne 9. října 1996 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Pod hlavičkou této společnosti vzniklo a 5. března 1997 bylo otevřeno komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T.
Centrum vycházelo z opravdové potřeby regionu a táborské komunity. Rozsáhlou dotazníkovou akcí (cca 700 dotázaných lidí) bylo zjištěno, že největší nedostatky jsou zde v oblasti trávení volného času dětí a mládeže. Sami mladí lidé, pro které byl projekt určen, se na vzniku centra podíleli již od samého začátku.

V průběhu let původní cílová skupina odrostla a proměňovala se. Zásadní změna nastala s příchodem romských dětí do centra. Romské děti měly naprosto odlišné potřeby než původní cílová skupina a komunitní pracovníci museli změnit svůj přístup a metody práce. Nejdůležitější pro komunitní pracovníky bylo uvědomit si a pochopit, že musíme mít víc konkrétně a jasně nastavené hranice a pravidla a ty zároveň přijmout a důsledně je dodržovat a vyžadovat i od dětí. Do té doby mělo centrum v podstatě jediné zásadní pravidlo, že je bezalkoholovou, bezdrogovou a beznásilnou zónou a mladým lidem nedělalo problém tomuto pravidlu rozumět a respektovat ho.

S příchodem nového zákona o sociálních službách došlo k dalším změnám – komunitní centrum se vyprofilovalo jako sociální služba prevence – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let. Komunitní pracovníci se museli opět pružně přizpůsobit, tentokrát ne komunity, ale změnám legislativy a prostřednictvím komunitního přístupu se snaží naplňovat sociální, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy.

Od roku 2009 se rozšířily potřeby komunity – potřeba péče o předškolní děti ze sociálně slabého prostředí, individuální potřeby rodin (rodičů) stávajících klientů, ale objevily se také potřeby udělat něco společně, vyřešit něco, co se týká celé komunity (zaměstnanost, bytové podmínky, romské tradice a kultura, atd.). Na tyto potřeby jsme se snažili zareagovat a přizpůsobit tomu program komunitního centra.

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY