Řekli o nás

 

"K Cheironu mám osobní citový vztah, byl jsem v roce 1996 jedním z jeho zakladatelů. To, že tento projekt stále trvá, je stabilní a přes počáteční nedůvěru okolí má dnes nezpochybnitelnou prestiž, to má jeden hlavní důvod. Nikdy nešlo o vybudování umělého díla vyvolených expertů "na klíč", ale přesně naopak, Cheiron si vytvářeli sami klienti. Řada z nich se postupně stala dobrovolníky, podporovateli či streetworkery, dokonce i ředitel Patrik Kučera a současný fundraiser Tomáš Bílý vystoupali po jednotlivých cheiroňáckých patrech. A proto celý tým věděl a ví, o co mu jde, kam jde, je oproštěn formalismu a zápal pro věc umí přetavit v profesní kvalitu. Tak hodně štestí !"

Jiří Fišer, starosta města Tábor

 

„Cheiron mne fascinuje tím, že nejen vytváří mosty mezi lidmi, ale také tím, že do komunitní sféry v Táboře zapojil řadu převážně mladých lidí. Tábor ožil. A tak se Cheiron podílí mírou vrchovatou, aby byl Tábor místem k životu. A zároveň poukazuje k lepšímu životu. Nakonec člověk se nemá spokojit s tím, co je, ale usilovat o to, co by mohlo a mělo být.”

Jan Ruml, bývalý politik

 

 

„Náš nadační fond dostává každým rokem desítky až stovky žádostí o podporu. Z tohoto množství jsme si vybrali i neziskovou organizaci Cheiron T a tohoto výběru nelitujeme. Pravidelně sledujeme jeho činnost a velice se nám líbí, že se zaměřuje nejen na komunitní práci, ale také na osvětu široké veřejnosti. K této činnosti využívá spoustu zajímavých programů, jako třeba filmový festival Jeden svět, Týdny proti rasismu a xenofobii a další. Přejeme Cheironu mnoho úspěchů v práci, která přinese radost všem pracovníkům i klientům.”

Jarmila Baudišová, Nadační fond Avast

 

„Nikdo asi nezpochybní má slova, pokud vyslovím názor, že Tábor je velmi krásné město. Ale nutno dodat, že nejen investiční činnost, ale i rozsah a komlexnost nabízených služeb a řešení problémů obyvatel je nutné k tomu, aby se v Táboře všem dobře žilo. Jsem přesvědčena, že i činností organizací jako je Cheiron T, o.p.s., která pracuje s dětmi a mládeží ohroženou sociálním vyloučením již od roku 1996, se naše město nepotýká s problémy sociálních nepokojů jako je tomu bohužel již v některých jiných městech v ČR. Práce a zkušenosti těch, kteří se podílejí na zachování tohoto stavu zasluhují poděkování a já budu velice ráda pokud spolupráce Cheironu a města bude i v budoucnu stále pokračovat. Děkuji a přeji i nadále hodně sil a pracovní nasazení jako doposud.”

Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor

 

"S obecně prospěšnou společností  Cheiron T jsem se poprvé setkala před patnácti lety, když jsem nastoupila do táborské redakce ČT. Sídlí totiž ve stejné budově a vlastně  se o ni dělíme jen s nimi. Několikrát jsem o jejich činnosti dokonce natáčela. To proto, že jejich práce je ve městě nepřehlédnutelná. Pokud mě paměť neklame, jsou jedním z nejstarších komunitních center v Jihočeském kraji. Některé jejich klienty pamatuju od dětských let. Jsem přesvědčená, že právě díky vytrvalé a důsledné práci  lidí z Cheironu je Tábor městem, kde není žádné napětí v souvislosti s romskou menšinou. Z počátku pracovali jen s dětmi ze sociálně slabých rodin. Teď už přicházejí i jejich rodiče. Já za těch patnáct let společného soužití vnímám obrovský pokrok. Ale vnímám také neustálý boj o přežití těchto neziskových sociálních služeb. Ani Cheiron není výjimkou. Když náplň jejich činnosti zobecním, vnímám Cheiron T jako organizaci, která mění mezilidské vztahy k lepšímu. A navíc se jí to daří."

Mgr. Kristina Vrkočová, Česká televize - redakce Tábor


„Jakožto nadační fond jsme zvyklí pracovat s mnoha organizacemi a sdruženími. Cheiron T je výjimečný svoji flexibilitou, bleskovou komunikací a profesionálním přístupem. Líbí se nám i zaměření této organizace, hluboká znalost místní komunity a terénní práce. Je to v tom nejlepším slova smyslu lokální organizace, která je pro místní občany velikým přínosem.”

Mariana Kroftová, ředitelka nadačního fondu Fragilis

 

 

 

„Nekřivit druhému osobnost a přitom ho zapojit do života celé společnosti, považuji za jeden z nejtěžších úkolů, které Cheiron má a naplňuje.”

Martin Donát, novinář

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY