Spolupracujeme

Spolupracovat s ostatními organizacemi a institucemi v regionu považujeme za důležité z hlediska vzájemné podpory, ale také z hlediska návaznosti námi poskytované sociální služby. Ta nevykrývá všechny problémy, do kterých se lidé mohou dostat, ale kdokoli se na nás obrátí, tomu poskytneme základní poradenství o možnostech, které mu region nabízí.

Při řešení problémových situací uživatelů se snažíme spolupracovat se všemi, kdo jsou do nich zapojeni (takovým příkladem je tým – uživatel – rodič – kurátor pro mládež – zástupce Cheiron T – zástupce školy).

 

Hlavní spolupracující instituce a organizace v regionu

Město Tábor - především Odbor sociálních věcí a Odbor kultury

Pedagogicko-psychologická poradna Tábor

Úřad práce Tábor

organizace sdružené v Koalici poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb Tábor

 

Další organizace v regionu

Botanická zahrada Tábor

C.E.S.T.A. Tábor

Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Dobrá čajovna Tábor

Městská knihovna Tábor

Origamistická sekce Tábor

Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty

SLUNOWRAT Tábor, o.s.

Taboard, o.s., Tábor

ZŠ B. Bolzana, o.p.s., Tábor

základní a střední školy především táborského regionu


Další kulturní organizace v Táboře a okolí (kavárny, kluby, atd.)

MC Orion

Café & Gallery MP7

 

Webové portály

kulturne.com kulturne

 

Nadregionální organizace

Český západ, o.s., Dobrá Voda

Člověk v tísni, o.p.s., Praha

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím - pobočka Tábor

a spolupráce se všemi NZDM v Jihočeském kraji


Členství v organizacíchKALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY