Reakce ředitele organizace Cheiron na problematiku „dětských gangů“


Cheiron T, o.p.s. působí v Táboře již téměř 25 let a posledních 13 let systematicky pracuje s problémovými dětmi a mládeží (a zhruba 5 let i s jejich rodinami), a to především prostřednictvím preventivních sociálních služeb. Z toho důvodu je problematika dětských gangů, která právě plní sociální sítě, něco, co se našich sociálních služeb týká, nicméně, co už zároveň přesahuje naše možnosti, dané právě principy preventivních sociálních služeb.

Problematika „dětských gangů“ ve všech jejích souvislostech je daleko širší, než aby se dala obsáhnout preventivními sociálními službami (trestněprávní rovina, sociálně právní ochrana dětí, problematika nefunkčních rodin, vývojová psychologie…), nicméně jako někdo, kdo odborně pracuje s mládeží přímo v terénu, můžeme přidat své stanovisko a svůj pohled na věc. V Táboře se nejedná o věc novou a v porovnání s jinými městy v ČR ani o věc ojedinělou, ovšem v poslední době i dle našich poznatků tato problematika eskaluje. Náš odhad je takový, že významnou měrou k nárůstu těchto problémů přispělo uzavření škol a absence jakéhokoliv režimu, který by alespoň částečně reguloval chování některých dětí a mladistvých. Nepochybně ovšem do tohoto tématu zasahuje celá řada dalších dlouhodobých problémů, k jejichž zhoršení epidemická situace napomohla.

Preventivní sociální služby a v případě Cheironu konkrétně nízkoprahové kluby pro děti a mládež, fungují dle zákona na dobrovolném, anonymním a pro klienty podpůrném principu. Z toho konkrétně plyne, že každé dítě nebo mladý člověk, který tento klub navštíví, má právo zůstat anonymní, má právo kdykoliv odejít a bavit se o tématech, o kterých do nejvyšší míry rozhoduje sám. Prevence zde velmi dobře funguje, protože kluby nabízejí bezpečné prostředí, kde se dá zabavit něčím, co neohrožuje samotné klienty ani nikoho kolem nich. Zároveň se klienti této služby baví s pracovníky o tom, co je trápí a s čím si neví rady, a dá se tak velmi dobře předcházet nebezpečným situacím nebo střetům se zákonem. Laicky se dá říct, že se v klubech mohou klienti „učit“, jak určité náročné situace zvládat tak, aby z toho jak oni tak i jejich okolí vyšlo bez újmy. Prevence tedy dobře funguje v situacích, kdy se problém ještě nedostavil nebo se s ním dá pracovat tak, aby nepřerostl do něčeho nebezpečného. Což v tomto konkrétním případě znamená i působení na ostatní klienty tak, aby se v chování těch nejproblematičtějších neshlédly.

V případě, že vznikají ve městě různé skupinky, které fyzicky napadají okolí, mají v čele nějakého leadera, ke kterému ostatní vzhlíží se směsicí strachu a obdivu a který po zkušenostech s represivními orgány nabyl dojmu, že vlastně nemá co ztratit, se už o prevenci hovořit nedá a i podle nás musí nastoupit jasná a důsledná represivní opatření. Ty má ovšem v rukou někdo jiný. Cheiron může upozorňovat na problémy, které se už nedají ovlivnit prostřednictvím preventivních služeb, a také to dělá. Nikdy ale nebude fungovat jako policie nebo „sociálka“, protože k tomu nemá žádný mandát a takovou práci dělat neumí a nemá. Nicméně spolupráce, která už probíhá, jak s policií, tak s odborem sociálních věcí či orgánem sociálně právní ochrany dětí, nám za dodržení všech principů sociální služby dává velký smysl.

Velmi rádi budeme spolu s ostatními zapojenými subjekty hledat možná řešení a přijde nám samozřejmé, že to co umíme, nabízíme dál. Můžeme přispět naší znalostí problematiky přímo z terénu, znalostí problémových míst nebo zkušeností s rodiny, se kterými spolupracujeme. Ať už jsou z tábora těch, které si se svými potomky neví příliš rady, nebo těch, které jsou naštvané a frustrované z toho, že jim někdo „kazí pověst“.

Kvitujeme proto, že město Tábor chce problematiku aktivně řešit a že ke společnému stolu pozvalo jak represivní orgány, tak školy, neziskové organizace nebo zástupce romské komunity.

Jako ostatně vždy se budeme snažit, aby Tábor bylo město, kde se žije dobře všem, i když jsme si vědomi toho, že ovlivňujeme jen jednu část celé skládačky.Mám odvahu darovat Darovat zde