Vítejte na stránkách Cheiront T, o.p.s.

Pohádka O kouzelné vodě na Střelnici už v úterý!

13. 12. 2017

plakát O kouzelné voděCheiron T srdečně zve všechny, kteří mají rádi pohádky na divadelní představení O kouzelné vodě.
Petr Abbe Hroš pobaví nejen malé, ale i velké diváky svým sympatickým humorem a příjemným charisma.
Těšit se můžete na krásné loutky a milý odpočinek od předvánočního shonu. Divadlo se bude konat v úterý 19.12. od 17.30 v malém sále spolkového domu Střelnice.
Budete si moci zakoupit také drobné vánoční dárečky s přidanou hodnotou z výtvarných dílen, které probíhají v Cheiron T po celý rok.

Hosté restaurace Goldie podpořili Cheiron T

13. 12. 2017

Na Žižkově náměstí se v restauraci Goldie konal již třetí ročník benefiční večeře, jejíž výtěžek v hodnotě 11 500 Kč podpořil práci s dětmi a mladistvými na šikmé ploše v Táboře.

První adventní pondělí se v hotelu Nautilus neslo ve slavnostní atmosféře. Do restaurace dorazilo 38 hostů za tříchodovým menu Martina Svatka a jeho týmu kuchařů. Úvodní slovo pronesla manažerka hotelu Veronika Šedivá, která vyjádřila poděkování za účast, díky které hosté podpoří dobrou věc, a popřála všem příjemný adventní večer. Následovala promluva ředitele organizace Cheiron T, který ji krátce představil a rovněž poděkoval všem zúčastněným.
„Této večeře jsem se účastnil poprvé a rád si to zopakuji i příští rok. Vedle výtečného jídla panovala u všech stolů příjemná atmosféra. Oceňoval jsem nejen profesionální přístup personálu, ale také pracovníků Cheiron T,“ uvedl host Marek Volšanský. Každý si z večeře navíc mohl odnést jedno z vánočních přáníček, které pro ně vyrobily děti navštěvující klub v Cheiron T.

Slavnostní předávání Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v Praze

10. 12. 2017

V pátek 1. prosince převzali naše první tři účastnice Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Denisa Blažková, Anna Ramešová a Pavla Žáková získaly certifikát na bronzové úrovni. Slavnostní předávání proběhlo v Českém muzeu hudby v Praze.
Moc blahopřejeme!

ceremonie_1

DenisaAničkaPavla

ceremonie_2ceremonie_3ceremonie_4

Dušičkový karneval

21. 11. 2017

dušičkový karneval

Ve čtvrtek 2. listopadu, tedy přímo v den Památky zesnulých, proběhl v Cheironu Dušičkový karneval pro malé, větší i dospělé. Při této příležitosti se setkalo téměř 40 dětí různého věku, které společně zažily spoustu legrace a soutěžení.

Nejprve si děti i pracovníci na místě se vzájemnou pomocí doupravili masky, které měly nejrůznější podoby klaunů, čarodějnic, umrlců, koček či muert. Poté se všichni sešli v klubu pro starší, kde už byla připravena tematická výzdoba a malé občerstvení. Na programu bylo několik zábavných her orientovaných jak na týmovou spolupráci, tak na čistě individuální výkon, a děti se jich účastnily v hojném počtu, ať už se jednalo např. o klasickou židličkovanou či vzájemné praskání balónků. Odměnou vítězům i těm, kteří si na své masce dali skutečně záležet, byly nejrůznější dobroty. Program byl také z vlastní iniciativy třech dívek proložen jejich tanečními vystoupeními, která byla publikem náležitě oceněna potleskem. Celé odpoledne se neslo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. To potvrzuje i jedna z maminek slovy: „Karneval byl perfektní!“

Andrea Mosslerová (mosslerova@cheiront.cz)

Benefiční večeře v restauraci Goldie - 4.12.2017

13. 11. 2017

večeře 2017

Vouchery v ceně 750 Kč si můžete zakoupit na www.cheiront.cz/vstupenky, v sídle Cheiron T v Děkanské ulici 302 v Táboře nebo objednat na tel. 775 272 046.

Novinky z DofE aneb Úklid jako dobrodružná zábava

05. 11. 2017

Během října v místním otevřeném centru Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu úspěšně ukončily první tři účastnice program DofE na bronzové úrovni.
Ocenění si převezmou 1. prosince 2017 v Praze.

„Vše začalo tím, že jsme se při hodině angličtiny náhodou doslechly o DofE programu, který pomáhá mladým lidem využít svůj volný čas smysluplněji, tím že si stanoví individuální cíl v oblasti rozvoje talentu, sportu a dobrovolnické činnosti. Každá jsme si vybraly aktivity, ve kterých bychom se chtěly zlepšit, zkusit si je nebo se je naučit, a sestavily jsme si plán plnění. Následně bylo potřeba vybrat si úroveň (bronz, stříbro, zlato). Posledním bodem bylo naplánování si dobrodružné expedice, nejprve cvičné a poté ostré, kterou zakončíme zvolenou úroveň,“ uvedla Anna Ramešová, jedna z úspěšných účastnic.

více >

Výstava „Ko kamel ča pes, na džanel s oda bacht“

05. 10. 2017

V průběhu celého měsíce září měli návštěvníci Městské knihovny v Táboře možnost kochat se výtvarnými díly dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které pravidelně docházejí do Cheironu. Stalo se tak v rámci výstavy „Ko kamel ča pes, na džanel s oda bacht“, jejímž smyslem bylo prezentovat um dětí většinové společnosti a umožnit tak dětem, jejichž sebevědomí nebývá příliš vysoké, zažít chválu a ocenění i mimo prostory Cheironu.
Vystavená díla a výrobky vznikaly v průběhu uplynulého roku v rámci výtvarných dílen, jejichž realizaci podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti finančním příspěvkem na aktivitu "Otisknu svou duši do plátna".
„Smyslem výše uvedené aktivity bylo mimo jiné nasměrovat energii a fantazii dětí, pro které se mohou stát malířským plátnem fasády domů či kapoty aut, tím správným směrem a umožnit jim pozitivní sebevyjádření rozličnými výtvarnými technikami,“ řekla Lenka Křivohlavá, vedoucí Klubu pro mladší.
Tato aktivita byla podpořena z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

Cheiron dal šanci svým hudebním talentům

03. 10. 2017

V úterý 26. září se u Stánku na Žižkově náměstí v Táboře konala další hudební akce, tentokrát ale netradičně pod taktovkou organizace Cheiron T, o.p.s. Možnost vystoupit před táborským publikem získaly již známé ale i začínající kapely, které pravidelně zkouší v prostorách cheironské hudebny. „Pro některé z nich se tak naskytla vůbec první šance opustit prostory zkušebny, předvést před větším publikem svůj um a zažít si svých pět minut slávy,“ řekla Lucie Šebánková, komunitní pracovnice Cheiron T.

více >

ÚVOD DO VYUŽITÍ MUZIKOTERAPIE V KONTEXTU INKLUZE ROMSKÉ MLÁDEŽE aneb PRÁCE S ROMSKÝMI DĚTMI VE ŠKOLE (v rámci projektu BEZ OBAV SPOLU)

22. 09. 2017

Pátek 13. a sobota 14. října 2017, celkem 16 hodin
Hotel Prajer Vodňany
Kurz není akreditovaný a je zdarma včetně stravy a ubytování

Vzdělávací seminář nejen pro pedagogy je zaměřený na specifika práce s romskými dětmi, úvod do muzikoterapie, sdílení zkušeností a předávání dobré praxe. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika. Společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi žáky a pedagogem, které posilují vzájemnou pedagogickou spolupráci, důvěru a bezpečí ve třídě. Podstatnou částí kurzu je i supervizní rovina reflektující dosavadní zkušenosti pedagogů s výukou romských dětí a společné hledání východisek. Lektor kurzu Mgr. Martin Procházka má osmnáctiletou zkušenost s romským etnikem, sociálně uměleckou terapií, pedagogikou a psychoterapií. Lektor muzikoterapie Jan Chromeček má dvanáctiletou zkušenost s romským etnikem, sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského a v současnosti vede mimo jiné uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů při ČVUT v Praze.

Přihlásit se můžete do 6. října 2017 na www.zvas.cz


Romská hudební škola aneb Jak znít čistým tónem

30. 08. 2017

I letos uspořádala obecně prospěšná společnost Cheiron T zážitkový program pro děti, které vyrůstají na periférii společnosti a pro něž znamenalo pět dní strávených v přírodě životní zážitek. Time out je časem zastavení, vystoupením ze zažitých kolejí, dodržováním společných pravidel a sdílením zážitků od společné přípravy jídla až po stezku odvahy v blatnických lesích. Dvanáctého ročníku ve dnech 14. – 18. srpna se zúčastnilo celkem patnáct dětí ve věku 10 až 15 let.
Pobyt dětí byl podpořen z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

více >

Projekt „Nevytahuju se, rostu“ podpořila Nadace Pomozte dětem

17. 08. 2017

Od července tohoto roku se děti v Komunitním centru Cheiron T přestaly vytahovat a začaly růst. Došlo k tomu díky příspěvku z programu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí, který finančně zaštítil roční projekt „Nevytahuju se, rostu“ a umožnil tak podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v Táboře v jejich osobním růstu.

Projekt podporuje samostatný zdravý růst dětí v jejich přirozeném prostředí, rozvíjí jejich talent a skrze romskou kulturu jim přibližuje svět vlastní identity. Jednotlivé aktivity projektu směřují k využití energie a talentu dětí tvůrčím a produktivním směrem s cílem zvýšit sebevědomí dětí a povědomí dětí o jejich identitě, naučit děti komunikovat, spolupracovat a respektovat pravidla, která jim pomohou lépe se orientovat ve společnosti a díky nimž získají nové možnosti seberealizace a přijetí mezi své vrstevníky.

Jedním z aktuálních výstupů aktivit projektu je výstava „Ko kamel ča pes, na džanel s oda bacht“, na které budou děti prezentovat výsledky jejich práce, které vznikly v rámci aktivity „Otisknu svou duši do plátna“.

Za Cheiron T, o.p.s. Lenka Křivohlavá

logo pomozte detem

HLEDÁME TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA !

20. 07. 2017

Komunitní centrum Cheiron T vypisuje výběrové řízení na pozici terénní/ho sociální/ho pracovníka/ce, terénní/ho pracovníka/ce v sociálních službách pro Terénní program s nástupem od října 2017.


Stručná charakteristika náplně práce:

  • sociální práce v terénním programu (venku v ulicích),
  • zaměření primárně na skupinu mladých 13-26 let, ale pracujeme s lidmi od 6 do 64 let, kteří jsou ohroženi rizikovými projevy chování nebo žijí rizikovým způsobem života,
  • administrativa související s poskytovanými službami,
  • spolupráce s rodiči, školami, návaznými organizacemi atd.,
  • práce probíhá převážně v odpoledních hodinách.

více >

OSLAVA CHEIRONSKÝCH DVACETIN V DUCHU BENÁTEK A PLAVBA S TROSEČNÍKEM ROBINSONEM

05. 07. 2017

Naše obecně prospěšná společnost Cheiron T se v březnu dočkala svých dvacátých narozenin, které jsme velkolepě oslavili na svatojánské slavnosti při Benátském plese. Zároveň jsme přivítali s dětmi a jejich rodiči blížící se prázdniny spolu s Robinsonem Crusoe z divadelní dílny Víti Marčíka. A to vše v prvním letním týdnu v táborské Střelnici.

Myšlenka letní svatojánské slavnosti se zrodila na začátku roku, když jsme přemýšleli o benefiční slavnosti, kde bychom si připomněli dvacet let existence Cheironu. Díky dlouholeté spolupráci se skvělým orchestrem Swing Bandem Tábor jsme navázali na naše letní taneční slavnosti a otevřeli tak v pátek 23. června velký sál Střelnice veřejnosti pro magickou svatojánskou noc. Po celý večer se tančilo, v sále zazněla slavná skladba benátského rodáka Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob v podání Českých komorních symfoniků se sólistou Vlastimilem Kobrle (koncertní mistr Symfonického orchestru českého rozhlasu).

PLES_1 BENÁTSKÉ MASKYSWING BAND TÁBOR

 

 

 

VÁCLAV KOBRLE PLES_2PŘEKVAPENÍ

 

 Nechyběla ani luxusní módní přehlídka návrhářky Petry Brzkové, večeře od šéfkuchaře táborské restaurace Goldie Martina Svatka nebo tanečně-ohňové půlnoční překvapení v podání pražského souboru Sideria. Až do půlnoci také jezdili po hladině nočního Jordánu lidé v lodičkách a posílali po vodě svá přání po okvětních lístcích vodních lampionů. Důležitým atributem celého večera pak byly benátské masky, z nichž některé byly skutečně originální a dovezené z Benátek. Velkou omluvu pak nám zaslala herečka Anna Polívková, která se bohužel ze zdravotních důvodů nemohla zhostit moderování.

Další fotografie z Benátského plesu najdete ZDE

Ve středu 28. června pak pro nás sehrál herec Víťa Marčík benefiční představení. S Robinsonem Crusoe jsme se plavili na širém moři, ztroskotali na pustém ostrově, zachránili Pátka a došli k poznání, že svoboda neznamená, že si můžeme dělat, co chceme, ale že se můžeme svobodně rozhodovat mezi možnostmi, které jsou nám dány.
Moc děkujeme především Petře Brzkové, Květě Dvořáčkové, Tomáši Hubkovi, Víťovi Marčíkovi, Josefu Némethovi, Martinu Svatkovi, Jakubovi Valešovi a celému Swing Bandu Tábor, dále Městu Tábor, všem firemním a individuálním dárcům a našim dobrovolníkům za velkou podporu a pomoc s letními beneficemi.

ROBINSON_8 ROBINSON_3ROBINSON_13

 

 

 


Fotografie z představení Robinson Crusoe najdete ZDE

Za Cheiron T, o.p.s.
Pavla Kohelová

Přivítejte prázdniny s Víťou Marčíkem!

20. 06. 2017

Ve středu 28. června od 18 hodin se můžete v zahradě Střelnice těšit na divadelní představení Robinson Crusoe od skvělého Víti Marčíka. Je určené pro malé i velké diváky, kteří si chtějí užít předprázdninovou atmosféru a dát sbohem povinné školní docházce na dlouhé 2 měsíce.
Prodej lístků pouze přímo na místě. Deštivého počasí se bát nemusíme, v případě deště se divadlo přesune do malého sálu Střelnice. Svou účastí podpoříte děti ohrožené rizikovým chováním.

Rádi Vás tam uvidíme!

ZAŽIJTE BENÁTKY V TÁBOŘE! Jediný benátský ples v České republice přímo ve Vašem městě

13. 06. 2017

Světla a stíny svatojánské noci, benátské masky, hudba a tanec, oheň a voda. Jedinečný ples na začátku léta v pátek 23. června 2017 od 19 hodin ve Společenském domě Střelnice v Táboře. Benátský ples 2017

Benátský ples moderuje Anna Polívková
a k tanci a poslechu zahraje Swing Band Tábor.
Čeští komorní symfonici
přednesou slavné dílo Antonia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“ (sólo Vlastimil Kobrle - koncertní mistr Rozhlasových symfoniků).

Tematická módní přehlídka večerních šatů návrhářky Petry Brzkové prozáří slavnostní večer.
Půlnoční překvapení z doby baroka Vám zatají dech. Po celý večer se budou plavit lodičky po hladině Jordána s vodními lampiony, po nichž můžete poslat svá přání.
Společenský oděv vítán, stejně tak jako benátské masky, které budou případně k dostání také na místě.
Předprodej vstupenek ZDE za 390 Kč (s večeří za 650 Kč) a nebo přímo na místě za 450 Kč. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

PROGRAM VEČERA:
od 19 hodin k tanci a poslechu hraje orchestr Swing Band Tábor, večerem provází Anna Polívková
19:30 - 20:30 večeře šéfkuchaře Martina Svatka reprezentanta České republiky
21:00 - 21:45 A. Vivaldi Čtvero ročních dob v podání Českých komorních symfoniků...
22:30 - 23:00 módní přehlídka návrhářky Petry Brzkové
24:00 slavnostní půlnoční překvapení

Těšíme se na Vás!

Za Váš dárek dáme dárek!

12. 06. 2017

Naše milá zakladatelka Jiřina Svobodová se nebála vyhlásit výzvu pro všechny, kteří mají rádi Cheiron T, kteří ho jen znají, nebo prostě mají rádi hry. Oslavujte s námi a jedním kliknutím pošlete Cheiron T dárek k 20. narozeninám. Z pěti nejvyšších darů vylosuje Jiřina jednoho výherce, který od nás obdrží 2 volné vstupenky na náš benefiční Benátský ples i s večeří od šéfkuchaře Martina Svatka z hotelu Nautilus. Na plese společně oslavíme narozeniny Cheironu a užijeme si atmosféru Benátek. https://www.darujme.cz/2400347

Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaši přízeň!

Velikonoční přání z Cheironu T

13. 04. 2017

Milí přátelé,

chtěli bychom Vám popřát příjemné prožití velikonočních svátků s těmi, které máte rádi. Příroda již procitla ze zimního spánku a všichni už se můžeme těšit z příjemnějšího počasí a rozkvetlých zahrad.

My jsme v Cheiron T oslavili Velikonoce s klienty společným velikonočním tvořením a pečením zakončeným oblíbenou pohádkovou nocí. Té se tradičně mohly zúčastnit děti, které byly nejaktivnější v doučování a vypracování domácích úkolů. O Sazometné neboli Škaredé středě tak během pohádkové noci prožily každý den velikonočních oslav a setkaly se s Marií, poustevníkem Jonášem, Máří Magdalenou, apoštoly a na závěr také s Ježíšem. Připomněly si tak hravou formou původ těchto jarních svátků tak, jak je známe nyní. Přikládáme několik snímků zachycujících naše zážitky a věříme, že také oslavíte Velikonoce s podobným nadšením a jarní pohodou.

Krásné Velikonoce a radost z každého prožitého dne přeje celý Cheiron tým!

Bc. Markéta Bendová

pletení pomlázekbarvení vajíčeksázení květin

 

pečeníposlední večeře

Celkem 17 797 Kč vybrali v Táboře do kasiček pro Kuře!

12. 04. 2017

Do peříčkové sbírky Pomozte dětem, kterou tradičně pořádá nadace NROS, se zapojil také Tábor. Po celém městě se ve čtvrtek 30. března rozmístili dobrovolníci, které koordinovali zástupkyně Cheiron T, o.p.s., APLA Jižní Čechy, z.ú. a skautského střediska Kalich Tábor z.s. Kolemjdoucí si mohli zakoupit ručně vyráběné peříčkové brože jako symbol sbírky, která peříčko po peříčku vybírá korunu ke koruně a na závěr podpoří až 50 neziskových organizací.

Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům za aktivní a vstřícný přístup a také všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem.

Za koordinátory veřejné sbírky v Táboře
Markéta Bendová

kuře 2017_1kuře 2017_2kuře 2017_3

Žluté Kuře se objeví také v Táboře!

17. 03. 2017

Stejně jako každý rok pořádá projekt Pomozte dětem veřejnou sbírku na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let. Jedná se o dlouhodobý charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize se známým symbolem Kuřete. Tento rok byly v táborském regionu vybrány celkem 3 organizace, které jsou zahrnuty mezi TOP 50 podpořených organizací, konkrétně APLA Jižní Čechy, z.ú. podporující lidi s autismem a jejich rodiny, Cheiron T, o.p.s. pracující s ohroženými dětmi, mládeží a jejich rodinami a soběslavská I MY, o.p.s. pomáhající rodinám dětí s postižením a ohroženým vývojem. Tyto organizace prošly pečlivým výběrem odborné komise a byly vybrány jako nejúčinnější v dané oblasti svého regionu. Vyvrcholením 19. ročníku sbírky Pomozte dětem budou již tradičně velikonoční svátky a přímý přenos pořadu na ČT 1.

„V Táboře můžete potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách se zapečetěnými kasičkami ve čtvrtek 30. března. Za příspěvek získáte originální žlutou brož z peříčka a samozřejmě uvidíte i oblíbeného maskota Kuřete,“ zve za všechny jedna z koordinátorek sbírky Markéta Bendová. Výtěžek celostátní sbírky rozdělí nadace NROS mezi TOP 50 organizací dle určeného pořadí. Koordinátory této sbírky v Táboře jsou APLA Jižní Čechy, z.ú. spolu s Cheiron T, o.p.s. a skautským střediskem Kalich Tábor, z.s. Najděte to v sobě a Pomozte dětem!

Za koordinátory veřejné sbírky v Táboře
Markéta Bendová
775 272 046, bendova@cheiront.cz

Cheiron T, o.p.s. slaví 20. narozeniny

06. 03. 2017
Milí přátelé,
rok se s rokem sešel a my se můžeme pochlubit 20. narozeninami Komunitního centra Cheiron T, které bylo otevřeno 5. března 1997 a řadí se tak mezi nestarší komunitní centra v ČR! Po celý rok pro Vás budeme opět připravovat nejrůznější kulturně vzdělávací akce, o kterých Vás budeme samozřejmě průběžně informovat. Rádi bychom Vám všem poděkovali za důvěru, kterou do nás vkládáte a veškerou pomoc, kterou jste nám za ta léta poskytli. Snažíme se, aby byly naše služby komplexní a mohli jsme Táborsku nabídnout vše, co je v našich silách. Nejmenší děti tedy dochází do našeho Předškolního klubu, na které navazuje nízkoprahové zařízení, do kterého mohou docházet děti a mladí lidé od 6 do 26 let. Osvědčil se nám také terénní program, díky kterému se naši pracovníci mohou zaměřit na potřebné lokality a pracovat se všemi ve věku 13 - 64 let. V neposlední řadě se také intenzivně věnujeme komunitní práci, na jejíchž principech byl Cheiron T vybudován.

Protože bychom rádi vyšli vstříc všem, kteří by Cheiron T rádi obdarovali narozeninovým dárkem, vytvořili jsme
narozeninovou dárcovskou výzvu, která podpoří práci s těmi nejmenšími právě v Předškolním klubu. Ten si klade za cíl připravit děti na přestup do klasické mateřské školy, případně do 1. třídy základní školy a přesvědčit rodiče o důležitosti nejen předškolního vzdělávání na správný vývoj dětí. U malých dětí jsou pokroky vidět velmi brzy a je pro ně důležité nastoupit do 1. třídy s veškerými potřebnými znalostmi a dovednostmi, což je pak staví na stejnou startovní pozici s ostatními dětmi. Ze zkušeností víme, že vyrovnané šance jsou v důsledku přínosem pro celou třídu.
Budeme rádi za jakýkoliv Váš příspěvek, který napomůže této smysluplné činnosti. Díky Vaší podpoře budeme moci pokračovat v tom, co považujeme za nejdůležitější, tedy vyrovnávání šikmé plochy, na které se může každé dítě ocitnout. Také Vy můžete dát dětem šanci žít normální život, darujte.
Děkujeme za každý Váš dárek k narozeninám a doporučení svým známým.

Za Cheiron Tým
Markéta Bendová

Jeden svět 2017 / Tábor / 30.3 - 2.4. / Program

28. 02. 2017

13. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech v Táboře pod záštitou starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera a Mgr. Jana Rumla, lidskoprávního aktivisty a bývalého českého politika.

Místo konání: ZŠ Bernarda Bolzana a Caffe & Gallery MP7

Pořadatel akce:
Hlavní pořadatel festivalu: Člověk v tísni, o.p.s.

Pořadatel v Táboře: Cheiron T, o.p.s.
David Andrlíček, Cheiron T o.p.s. (koordinátor festivalu)
e-mail: andrlicek@cheiront.cz , tel: 775 656 240

PROGRAM: ke stažení ZDE

více >

Jeden svět 2017 vyzývá: Nezapomínejme na sílu spolupráce

03. 02. 2017

Oznámení Theresy May o „tvrdém Brexitu“, Trumpovo převzetí moci ve Spojených státech a posilování radikální pravice, neochota evropských zemí k solidaritě při řešení migrace – zdá se, jako by dnešní společnost ztrácela tolik potřebnou schopnost spolupracovat.
Právě proto chce 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět připomenout hodnotu společného úsilí a sdílení. V době populistické rétoriky, negativních diskusí na sociálních sítích a záplavy „fake news“ je spolupráce pozitivní cesta, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot.

více >

Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v Cheironu

02. 02. 2017

Obecně prospěšná společnost Cheiron T se od ledna 2017 stala místním centrem mezinárodní organizace – Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu  zkráceně DofE (z angličtiny The Duke of Edinburgh´s International Award). V Táboře tak vzniklo otevřené centrum přístupné všem mladým lidem od 14 do 24 let, kteří se nebojí překonávat překážky, chtějí se všestranně rozvíjet, pěstovat pravidelně nějaký sport a jsou ochotni věnovat svůj čas a energii druhým a být prospěšní svému okolí.

více >

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK v KLUBU PRO MLADŠÍ

30. 12. 2016

Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník/ce, pracovník/ce v sociálních službách Klubu pro mladší na úvazek 1,0 s nástupem 1. 2. 2017.

více >

Projekt "Bez obav spolu" dostal zelenou

28. 12. 2016

S potěšením Vás můžeme informovat, že jsme dostali možnost zapojit se do projektu Bez obav spolu, jehož cílem je prostřednictvím spolupráce veřejných i soukromých institucí vytvoření sítě podporující inkluzi ve vzdělávání v Jihočeském kraji.
Tento projekt se zaměřuje především na obce se sociálně vyloučenými lokalitami, kde budou díky finančnímu příspěvku provozována předškolní centra a podporováni žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt je zaměřen především na dosahování školních úspěchů u dětí a předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání.
Děkujeme za projevenou důvěru, že jsme se mohli zapojit do projektu Bez opav spolu financovaného Evropským sociálním fondem Operačním programem Věda, výzkum vzdělávání.

logo

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 |

KALENDÁŘ AKCÍ

PROGRAM leden 2018

LEDEN 2018

Aktuální výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Newsletter Cheiron T

newsletter říjen 2017

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 14 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY