Vítejte na stránkách Cheiront T, o.p.s.

 


Velikonoční přání z Cheironu T

13. 04. 2017

Milí přátelé,

chtěli bychom Vám popřát příjemné prožití velikonočních svátků s těmi, které máte rádi. Příroda již procitla ze zimního spánku a všichni už se můžeme těšit z příjemnějšího počasí a rozkvetlých zahrad.

My jsme v Cheiron T oslavili Velikonoce s klienty společným velikonočním tvořením a pečením zakončeným oblíbenou pohádkovou nocí. Té se tradičně mohly zúčastnit děti, které byly nejaktivnější v doučování a vypracování domácích úkolů. O Sazometné neboli Škaredé středě tak během pohádkové noci prožily každý den velikonočních oslav a setkaly se s Marií, poustevníkem Jonášem, Máří Magdalenou, apoštoly a na závěr také s Ježíšem. Připomněly si tak hravou formou původ těchto jarních svátků tak, jak je známe nyní. Přikládáme několik snímků zachycujících naše zážitky a věříme, že také oslavíte Velikonoce s podobným nadšením a jarní pohodou.

Krásné Velikonoce a radost z každého prožitého dne přeje celý Cheiron tým!

Bc. Markéta Bendová

pletení pomlázekbarvení vajíčeksázení květin

 

pečeníposlední večeře

Celkem 17 797 Kč vybrali v Táboře do kasiček pro Kuře!

12. 04. 2017

Do peříčkové sbírky Pomozte dětem, kterou tradičně pořádá nadace NROS, se zapojil také Tábor. Po celém městě se ve čtvrtek 30. března rozmístili dobrovolníci, které koordinovali zástupkyně Cheiron T, o.p.s., APLA Jižní Čechy, z.ú. a skautského střediska Kalich Tábor z.s. Kolemjdoucí si mohli zakoupit ručně vyráběné peříčkové brože jako symbol sbírky, která peříčko po peříčku vybírá korunu ke koruně a na závěr podpoří až 50 neziskových organizací.

Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům za aktivní a vstřícný přístup a také všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem.

Za koordinátory veřejné sbírky v Táboře
Markéta Bendová

kuře 2017_1kuře 2017_2kuře 2017_3

Žluté Kuře se objeví také v Táboře!

17. 03. 2017

Stejně jako každý rok pořádá projekt Pomozte dětem veřejnou sbírku na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let. Jedná se o dlouhodobý charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize se známým symbolem Kuřete. Tento rok byly v táborském regionu vybrány celkem 3 organizace, které jsou zahrnuty mezi TOP 50 podpořených organizací, konkrétně APLA Jižní Čechy, z.ú. podporující lidi s autismem a jejich rodiny, Cheiron T, o.p.s. pracující s ohroženými dětmi, mládeží a jejich rodinami a soběslavská I MY, o.p.s. pomáhající rodinám dětí s postižením a ohroženým vývojem. Tyto organizace prošly pečlivým výběrem odborné komise a byly vybrány jako nejúčinnější v dané oblasti svého regionu. Vyvrcholením 19. ročníku sbírky Pomozte dětem budou již tradičně velikonoční svátky a přímý přenos pořadu na ČT 1.

„V Táboře můžete potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách se zapečetěnými kasičkami ve čtvrtek 30. března. Za příspěvek získáte originální žlutou brož z peříčka a samozřejmě uvidíte i oblíbeného maskota Kuřete,“ zve za všechny jedna z koordinátorek sbírky Markéta Bendová. Výtěžek celostátní sbírky rozdělí nadace NROS mezi TOP 50 organizací dle určeného pořadí. Koordinátory této sbírky v Táboře jsou APLA Jižní Čechy, z.ú. spolu s Cheiron T, o.p.s. a skautským střediskem Kalich Tábor, z.s. Najděte to v sobě a Pomozte dětem!

Za koordinátory veřejné sbírky v Táboře
Markéta Bendová
775 272 046, bendova@cheiront.cz

Cheiron T, o.p.s. slaví 20. narozeniny

06. 03. 2017
Milí přátelé,
rok se s rokem sešel a my se můžeme pochlubit 20. narozeninami Komunitního centra Cheiron T, které bylo otevřeno 5. března 1997 a řadí se tak mezi nestarší komunitní centra v ČR! Po celý rok pro Vás budeme opět připravovat nejrůznější kulturně vzdělávací akce, o kterých Vás budeme samozřejmě průběžně informovat. Rádi bychom Vám všem poděkovali za důvěru, kterou do nás vkládáte a veškerou pomoc, kterou jste nám za ta léta poskytli. Snažíme se, aby byly naše služby komplexní a mohli jsme Táborsku nabídnout vše, co je v našich silách. Nejmenší děti tedy dochází do našeho Předškolního klubu, na které navazuje nízkoprahové zařízení, do kterého mohou docházet děti a mladí lidé od 6 do 26 let. Osvědčil se nám také terénní program, díky kterému se naši pracovníci mohou zaměřit na potřebné lokality a pracovat se všemi ve věku 13 - 64 let. V neposlední řadě se také intenzivně věnujeme komunitní práci, na jejíchž principech byl Cheiron T vybudován.

Protože bychom rádi vyšli vstříc všem, kteří by Cheiron T rádi obdarovali narozeninovým dárkem, vytvořili jsme
narozeninovou dárcovskou výzvu, která podpoří práci s těmi nejmenšími právě v Předškolním klubu. Ten si klade za cíl připravit děti na přestup do klasické mateřské školy, případně do 1. třídy základní školy a přesvědčit rodiče o důležitosti nejen předškolního vzdělávání na správný vývoj dětí. U malých dětí jsou pokroky vidět velmi brzy a je pro ně důležité nastoupit do 1. třídy s veškerými potřebnými znalostmi a dovednostmi, což je pak staví na stejnou startovní pozici s ostatními dětmi. Ze zkušeností víme, že vyrovnané šance jsou v důsledku přínosem pro celou třídu.
Budeme rádi za jakýkoliv Váš příspěvek, který napomůže této smysluplné činnosti. Díky Vaší podpoře budeme moci pokračovat v tom, co považujeme za nejdůležitější, tedy vyrovnávání šikmé plochy, na které se může každé dítě ocitnout. Také Vy můžete dát dětem šanci žít normální život, darujte.
Děkujeme za každý Váš dárek k narozeninám a doporučení svým známým.

Za Cheiron Tým
Markéta Bendová

Jeden svět 2017 / Tábor / 30.3 - 2.4. / Program

28. 02. 2017

13. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech v Táboře pod záštitou starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera a Mgr. Jana Rumla, lidskoprávního aktivisty a bývalého českého politika.

Místo konání: ZŠ Bernarda Bolzana a Caffe & Gallery MP7

Pořadatel akce:
Hlavní pořadatel festivalu: Člověk v tísni, o.p.s.

Pořadatel v Táboře: Cheiron T, o.p.s.
David Andrlíček, Cheiron T o.p.s. (koordinátor festivalu)
e-mail: andrlicek@cheiront.cz , tel: 775 656 240

PROGRAM: ke stažení ZDE

více >

Jeden svět 2017 vyzývá: Nezapomínejme na sílu spolupráce

03. 02. 2017

Oznámení Theresy May o „tvrdém Brexitu“, Trumpovo převzetí moci ve Spojených státech a posilování radikální pravice, neochota evropských zemí k solidaritě při řešení migrace – zdá se, jako by dnešní společnost ztrácela tolik potřebnou schopnost spolupracovat.
Právě proto chce 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět připomenout hodnotu společného úsilí a sdílení. V době populistické rétoriky, negativních diskusí na sociálních sítích a záplavy „fake news“ je spolupráce pozitivní cesta, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot.

více >

Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v Cheironu

02. 02. 2017

Obecně prospěšná společnost Cheiron T se od ledna 2017 stala místním centrem mezinárodní organizace – Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu  zkráceně DofE (z angličtiny The Duke of Edinburgh´s International Award). V Táboře tak vzniklo otevřené centrum přístupné všem mladým lidem od 14 do 24 let, kteří se nebojí překonávat překážky, chtějí se všestranně rozvíjet, pěstovat pravidelně nějaký sport a jsou ochotni věnovat svůj čas a energii druhým a být prospěšní svému okolí.

více >

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK v KLUBU PRO MLADŠÍ

30. 12. 2016

Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník/ce, pracovník/ce v sociálních službách Klubu pro mladší na úvazek 1,0 s nástupem 1. 2. 2017.

více >

Projekt "Bez obav spolu" dostal zelenou

28. 12. 2016

S potěšením Vás můžeme informovat, že jsme dostali možnost zapojit se do projektu Bez obav spolu, jehož cílem je prostřednictvím spolupráce veřejných i soukromých institucí vytvoření sítě podporující inkluzi ve vzdělávání v Jihočeském kraji.
Tento projekt se zaměřuje především na obce se sociálně vyloučenými lokalitami, kde budou díky finančnímu příspěvku provozována předškolní centra a podporováni žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt je zaměřen především na dosahování školních úspěchů u dětí a předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání.
Děkujeme za projevenou důvěru, že jsme se mohli zapojit do projektu Bez opav spolu financovaného Evropským sociálním fondem Operačním programem Věda, výzkum vzdělávání.

logo

20. 12. 2016

pf 2017

Benefiční večeře pro Cheiron T v nejlepší restauraci na jihu Čech

16. 12. 2016

V restauraci Goldie na Žižkově náměstí se 12. prosince konala již podruhé benefiční večeře, jejíž výtěžek podpořil intenzivní práci s dětmi a mladými lidmi na šikmé ploše. Toto předvánoční setkání zorganizovala obecně prospěšná společnost Cheiron T ve spolupráci s hotelem Nautilus a celkový výtěžek se vyšplhal na 13 870 Kč!

více >

TRX a témata, která hýbou společností

06. 12. 2016

Sedmnáctý ročník festivalu TRX se zabývá tématy, která rezonují současnou společností, v letošním roce to byla tato – šikana ve virtuálním prostoru, domácí násilí, otázka romské menšiny, celospolečenské obavy z islámu a šikana na školách. Oslovili jsme odborníky na danou problematiku a v pěti večerech tato témata otevřeli veřejnosti. Festival probíhal v týdnu od 8. listopadu. Poslední přednáška se uskutečnila 2. prosince na Základní škole Bernarda Bolzana.

více >

29. 11. 2016

TRX ŠIKANA NA ŠKOLÁCH 2016

Pohádková noc s Aladinovou kouzelnou lampou

23. 11. 2016

Cheironské děti si v průběhu měsíce října pilně plnily úkoly na hvězdičky z českého jazyka a matematiky a když se přiblížily podzimní prázdniny, pět z nich se za odměnu stalo účastníky pohádkové noci. Tradiční pohádková noc je motivačním prvkem ke vzdělávání dětí v rámci zážitkové pedagogiky, skrze pohádkový příběh přivádí děti k důležitých životním tématům.

více >

DOBRÉ ZPRÁVY Z CHEIRONU

11. 11. 2016

Přátelé, kamarádi,

přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.

Uděláte to takto:
1. Před nákupem půjdete na http://bit.ly/Cheiron-T
2. Vyberete naši organizaci a eshop, na kterém chcete nakoupit
3. Nakoupíte, jak jste zvyklí

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují "zbytečně" :)

Pokud se bojíte, že na tuto možnost podpory v budoucnu zapomenete, tady http://bit.ly/GivtRozšíření najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vás vždy při nakupování upozorní.

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

TÝDNY PROTI RASISMU A XENOFOBII - 8. - 15.11.2016

02. 11. 2016

Milí přátelé,

v listopadu od 8. do 15. nás čeká již 17. ročník festivalu TRX – Týdny proti rasismu a xenofobii. Letos se můžete se těšit na velmi zajímavé přednášky na témata: kyberšikana, domácí násilí, křesťanství a islám. V rámci festivalu uvidíte také dokumentární film FC Roma oceněný na jihlavském festivalu dokumentárních filmů.
Podrobnosti najdete na plakátu.

Těšíme se na Vás!
Cheiron Tým

TRX 2016

CHEIRONSKÉ DĚTI VYSTAVUJÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V TÁBOŘE

02. 09. 2016

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na tradiční výstavu výtvarných prací našich dětí z Klubu pro mladší, která se koná od 5. do 30. září v Městské knihovně Tábor. Svá dílka děti tvořily od ledna do června tohoto roku a my se teď můžeme kochat jejich tvůrčími schopnostmi v klidu a pohodě obklopeni knihami a vůní papíru.
Rádi Vás tam uvidíme!

VÝSTAVA 2016

Cesta za posvátným stromem aneb Time out 2016

25. 08. 2016

Time out – to je pět dní v přírodě, čas strávený společně při hudbě, hrách, povídání, sdílení zážitků a zkušeností, čas za hranicemi města, které většina romských dětí ani v létě neopouští. Tento zážitkový program pro deset dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 10 až 15 let pořádala již jedenáctým rokem společnost Cheiron T, o.p.s. a to ve dnech 15. až 19. srpna ve vzdělávacím středisku ZVAS v Blatnici.

více >

JAK DĚTI Z CHEIRONU POMOHLY MALÉMU PRINCI ZACHRÁNIT JEHO RŮŽI

09. 08. 2016

Pohádková noc je oblíbená odměna cheironských dětí, kterým se podařilo nasbírat příslušný počet hvězdiček za pracovní listy z matematiky a českého jazyka. Děti jsou tak motivovány k pravidelnému doučování a my pracovníci k přípravě hry na motivy některé z pohádek, které v sobě skrývají důležitá poselství. Pro tuto výjimečnou noc jsme pozvali děti na setkání s Malým princem.
Dlouho očekávaný den jsme započali společnou přípravou večeře, která byla zahrnuta do pravidelných kurzů vaření. V menu byly italské gnocchi s kuřecím masem a se špenátem. Výsledek byl famózní a všichni jsme si na té dobrotě moc pochutnali. Následoval nezbytný úklid a mytí  nádobí. To už v dětech začalo narůstat napětí před tušeným blížícím se dobrodružstvím. Po smluveném signálu jsme se s dětmi přesunuli na určenou adresu. Zazvonili jsme na zvonek starého domu. Dveře se otevřely a děti byly poučeny o třech základních pravidlech pohádkové noci. 1) vžít se do příběhu a naslouchat postavám, které na své cestě potkají. 2) nebát se a držet se vždy pohromadě. 3) vzájemně si v úkolech pomáhat a podporovat se. Poté byly děti zavedeny do hlubokého sklepa, kde si ve tmě vyslechly příběh o vzniku vesmíru. Jak se začaly tvořit planety, každá z nich byla někým obydlená a na jedné maličké vzdálené planetě žil Malý princ.

více >

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL PODPOŘÍ CHEIRON

29. 07. 2016

Vážení přátelé!

Máme tu čest pozvat Vás k veřejné aukci uměleckých děl, která byla vytvořena v rámci řezbářského festivalu Řez údolím 2016.
Celá aukce probíhá na portálu aukro.cz pod uživatelem Cheiron T (konkrétně ji můžete nalézt na tomto odkazu: http://aukro.cz/listing/user/listing.php?us_id=43840609). Svým příhozem podpoříte dobrou věc a navíc si můžete zkrášlit domov, zahradu či chatu jedinečným výtvorem, který byl vytvořen s láskou a dobrým úmyslem.
Výtěžek této aukce podpoří společnost Cheiron T, o.p.s. a spolek Řezbáři na CESTĚ.

SOCHA1SOCHA2SOCHA3

SOCHA4SOCHA5SOCHA6
OUT OF STREETS

27. 07. 2016

Od 18. do 21. července zažili klienti terénního programu intenzivní týden mimo Sídliště nad Lužnicí. Protože se mnoho klientů přes prázdniny nepodívá za hranice města Tábora, vytvořili klienti za pomoci pracovníků program aktivit na celý týden tak, aby poznali nová místa a vymanili se na pár dní z každodenního sídlištního života.

více >

Jak jsme s dětmi a rodiči oslavili výletem do Hopsária konec roku

01. 07. 2016

V úterý 28. června měly děti, navštěvující předškolní klub Cheiron T, možnost navštívit v doprovodu svých rodičů Hopsárium v Českých Budějovicích. Šlo již o tradiční akci spojenou s ukončením školního roku, jejímž smyslem je odměnit děti za jejich pilnou práci v předškolním klubu a zároveň jim poskytnout příjemné zážitky mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Jde o velmi oblíbenou akci dětí i rodičů, kteří si z výletu odvážejí příjemné společné zážitky, které vedou k upevnění jejich vztahu.

více >

Jak se swingově hrálo a tančilo pro Cheiron

23. 06. 2016

V pátek 17. června se krátce po obědě roztrhala mračna a zahrada Střelnice se převlékla do letních šatů na večerní slavnost již tradičního Čajového dýchánku se Swing Bandem Tábor.
První taneční páry v prvorepublikovém střihu se na parketu objevily krátce po zahájení celé akce v sedm hodin. Večerem provázel Roman Varga - ředitel společnosti Cheiron T, o.p.s., na jejíž činnost byl tento benefiční večer pořádán. Slavnost podpořil svou přítomností starosta města Tábora Jiří Fišer, o nezastupitelnosti Cheironu promluvila místostarostka Michaela Petrová a o občanské angažovanosti se ve své řeči zmínil také patron společnosti Jan Ruml. Návštěvníci během večera zhlédli vystoupení romského tanečního souboru Čiriklore a také se dozvěděli více o cheironských sociálních službách, zaměřujících se především na práci s dětmi, mladými lidmi a rodinami, které se ocitly na „šikmé ploše“.

více >

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici sociálního pracovníka v Klubu pro starší - POZOR! NOVÉ TERMÍNY!

20. 06. 2016

Komunitní centrum Cheiron T vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník/ce, pracovník/ce v sociálních službách Klubu pro starší na úvazek 1,0 s nástupem září 2016.

Stručná charakteristika náplně práce:

  • sociální práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež,
  • zaměření primárně na cílovou skupinu dětí ve věku 15-26 let, které jsou ohroženy rizikovými projevy chování nebo žijí rizikovým způsobem života,
  • administrativa související s poskytovanými službami,
  • spolupráce s rodiči, školami a návaznými institucemi,
  • další činnost spojená s realizací programu Klubu pro starší,
  • práce probíhá převážně v odpoledních hodinách.

Vzdělání:

  • minimálně středoškolské s maturitou

více >

Čiriklore poprvé na Khamoro

20. 06. 2016

Děti z cheironského tanečního souboru Čiriklore se v pátek 3. června úplně poprvé zúčastnily 18. ročníku světového romského festivalu Khamoro v Praze.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 |

KALENDÁŘ AKCÍ

Aktuální výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

Aktuální číslo Cheiron Tribune

Cheiron Tribune 1/2017

DUBEN 2017

DUBEN 2017

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 14 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorkou místného centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

button techsoup.cz

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY