Spolupracujeme

Spolupracovat s ostatními organizacemi a institucemi v regionu považujeme za důležité z hlediska vzájemné podpory, ale také z hlediska návaznosti na námi poskytované sociální služby. Ty nevykrývají všechny problémy, do kterých se lidé mohou dostat, ale kdokoli se na nás obrátí, tomu poskytneme základní poradenství o možnostech, jež mu region nabízí.

Při řešení problémových situací uživatelů se snažíme spolupracovat se všemi, kdo jsou do nich zapojeni (například: klient– rodič – kurátor pro mládež – zástupce Cheiron T – zástupce školy).

Spolupracující instituce a organizace v regionu

Město Tábor - Odbor sociálních věcí, Odbor kultury a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Pedagogicko-psychologická poradna Tábor

Úřad práce Tábor

organizace sdružené v Koalici poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb Tábor
Podporují nás:Buďte jako oni...

....a ukažte, že vám záleží na tom, aby byl Tábor skvělým místem k životu pro všechny.

Mám odvahu darovat Darovat zde