Historie domu č.p. 302

Domy v historickém jádru města Tábor měnily často majitele. Od slavného táborského historika profesora Karla Thira byly získány následující údaje z knihy Staré domy a rodiny táborské - díl 2. (1920).

Zvláštností domu č.p. 302 je domovní znamení. Je to oválný kámen nad vchodem s renesanční ozdobou okolo, s vytesaným dvojitým šikmo postaveným křížem a písmeny M a A. To jsou patrně začáteční písmena křestních jmen majitelů. To mohl být Mikuláš Hrošek (hrnčíř) s manželkou Annou Slanařovou (1542), Michal Nosek (1561) (jméno manželky není známo) nebo Matyáš Polster a jeho manželka Anna (1640).

domovni znameni


do 28.4. 1525 majitel Matěj Holas, po té majitel Jakub Štuksa a ještě ten samý rok další majitel Wolf Straka

1533 – majitel Jan Farář – hrnčíř

1542 - majitelem syn Mikuláš Farář - vzal si Annu Slanařku (Hroškovou), proto se mu také někdy říkalo Mikuláš Hrošek

1552 - majitel Pavel Vlček – kožišník

1561 – majitel Michal Nosek

1572 – majitel Jakub Tuček a Kristina Pasířovic

1575 – majitel Adam Slovák (ten ale nezaplatil, tak dům připadl zpátky Michalu Noskovi)

1579 – majitel Jiřík Mejšnar – kožišník

1592 – majitelka Dorota Kryfová

1598 – majitelem syn Pavel Kryfa

1606 – majitel Karel Polster (V1634) – sedlář, manželka Eva

1634 – majitel Jan Faber (V1640) – školní správce, vzal si Evu - vdovu po Karlu Polsterovi)

1640 – majitel Jakub Fišer – vzal si Evu vdovu po Janu Faberovi

do roku 1674 – vlastní dům Matyáš Polster – kantor a syn Karla Polstera, poté dům chátrá

1680 (nebo 1681) – kupuje dům Matěj Tribellius a vzápětí jej prodává Vojtěchu Kdourkovi – krejčí

1735 – majitel Josef Bursík – kloboučník, manželka Kateřina

1758 – majitelka Kateřina Bursíková (vdova po Josefovi) s osmi dětmi

1777 – majitelkou dcera Jakubína vdaná Stárková

1780 – majitel Jan Hofr – soukeník

1784 – majitelem syn Jáchym Hofr

1786 – majitel Josef Huttr – švec, po jeho smrti užívá dům vdova Barbora vdaná Ernestova

1814 – majitelem syn Karel Huttr

1825 – majitelkou vdova Johana Huttrová prodává dům Josefu Müllerovi

1837 – majitel Karel Tvrzník

1849 – majitel Jan Tvrzník

v první polovině 20. století zde byl hostinec „U Zvonu“ – majitel Jan Nebuška

od 1. listopadu 1996 zde sídlí Komunitní centrum Cheiron T


Mám odvahu darovat Darovat zde