• Změnilo se výrazně chování Vašeho dítěte?
 • Uzavírá se do sebe, přestává komunikovat?
 • Je úzkostné nebo citově nevyrovnané?
 • Často pláče, má bezdůvodné strachy?
 • Ubližuje si?
 • Není si jisté se svou sexuální identitou/orientací?
 • Začalo mít problémy ve škole?
 • Napadá své okolí, je agresivní - slovně nebo i fyzicky?


V případě, že řešíte tyto nebo podobné potíže, nabízíme vám podporu týmu pro duševní zdraví, který vznikl s cílem zajištění rychlé a dostupné odborné pomoci v oblasti duševního zdraví. Cílovou skupinou jsou děti na 2. stupni základních škol, jejich rodiny a blízcí.


Péče a podpora je poskytována dětem:

 • u nichž došlo k rozvoji nebo hrozí riziko rozvoje psychického onemocnění - péče je tedy zaměřena na zajištění akutní i následné péče, která povede ke zmírnění projevů
 • které jsou ohroženy zhoršením duševního zdraví vlivem složité životní situace
 • které již opustily akutní péči, např. v psychiatrické nemocnici a hledají navazující péči


Spolupracujeme a podporujeme i jejich rodiny a blízké a všechny, kteří s těmito dětmi pracují – učitelé, vedoucí v zájmových kroužcích apod.

Péče je poskytována bezplatně.


Kdo péči poskytuje:

 • Tým odborníků – dětský psychiatr, klinický psycholog, psychoterapeut, poradenský psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník
 • Spolupracujeme se školami a poradenskými zařízeními

Kdo se na na nás může obrátit:

 • Dítě na 2. stupni ZŠ
 • Zákonný zástupce dítěte
 • Kdokoliv, kdo s dítětem pracuje


Kontakty:

Ing. Bc. Lucie Šebánková - 775 959 236, sebankova@cheiront.cz

Mgr. Radka Brabcová - 774 796 336, brabcova@cheiront.cz

Mgr. Marcela Zemanová - 775 251 695, zemanova@cheiront.cz


Mám odvahu darovat Darovat zde