Kluby pro děti a mládež


Mnoho dětí a mladých lidí vyrůstá v nepodnětném a sociálně izolovaném prostředí, kvůli kterému jsou pak náchylnější k rizikovému chování. Klub je místo, které se snaží předcházet tomuto chování a zároveň pomáhá nastartovat pozitivní změny v jejich životě.

Zaměřujeme se na děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a sami ji neumí řešit. Nabízíme klientům bezpečný prostor pro setkávání, povídání, realizaci vlastních nápadů a podporu při řešení obtížných situací doma, ve škole, v práci, ve vztazích a jinde. Služba je rozdělena do celkem dvou klubů. Jeden se nachází v centru města, jeden na největším táborském sídlišti.

V Klubu Cheiron v ulici Děkanská (6 - 15 let) se učí komunikaci, orientaci v prostoru a čase, orientaci v mezilidských vztazích a zároveň se zde doučují školní látku a neformálně vzdělávají skrz umělecké činnosti (hudba, tanec, keramika,..), sport a hry. Pro ty starší je poskytováno poradenství a provázení v různých životních situacích jako jsou komplikované vztahy v rodině a s vrstevníky, příliš brzká neplánovaná těhotenství, hledání práce či bydlení, vyplňovaní přihlášek do škol atd. Zároveň tato služba poskytuje prostor pro smysluplné trávení času v podobě hudebny a individuální konzultace pro klienty 15 - 26 let.

BejVák (6 - 20 let) je nově otevřený klub na táborském Sídlišti Nad Lužnicí, kde bydlí velká část klientů. Pracovníci se zaměřují na obdobné aktivity jako kluby v centru města, s tím rozdílem, že otevírací doba klubu je rozdělena na dvě části. Od 13:00/14:00 (dle režimu viz níže) do 15:30/16:30 mohou do klubu klienti mladší (do 7. třídy) a mezi 15:30/16:30 a 19:00 jsou dveře otevřené pro klienty starší (od 7. třídy do 20 let). Klienti mezi roky 21 až 26 let mohou využívat individuální konzultace služby od 11:00/12:00 do 13:00/14:00, případně dle domluvy.


Provozní doba (září - červen):

pondělí - čtvrtek: 14:00 - 19:00

pátek: 14:00 - 17: 00

Od 12:00 do 14:00 každý všední den po předchozí domluvě probíhají individuální konzultace, případně hodiny doučování.


Provozní doba (červenec - srpen):

pondělí - čtvrtek: 13:00 - 18:00

pátek: 13:00 - 17: 00

Od 11:00 do 13:00 každý všední den po předchozí domluvě probíhají individuální konzultace, případně hodiny doučování.


Jedna pobočka služby se nachází v sídle organizace na adrese Děkanská 302, Tábor; druhá pobočka služby - klub BejVák, na Sídlišti Nad Lužnicí (Sojčák) na adrese Světlogorská 2768/10, Tábor.


Služba je poskytována zdarma na základě ústní či písemné smlouvy. Pro více informací klikněte sem nebo kontaktujte naši kolegyni Lucii Šebánkovou (sebankova@cheiront.cz, +420 775 959 236) nebo se ozvěte na telefonní číslo BejVáku (+420 778 000 382) nebo na telefonní číslo Klubu v Děkanské (+420 735 828 577).


Leták Bejváku

Leták Klub Cheiron


Terénní služba


Velká část mladých lidí tráví svůj čas v parcích, na nádražích nebo sídlištích, kde jsou více ohroženi negativními vlivy a rizikovým chováním (konzumace alkoholu, drog, záškoláctví atd). V rámci služby se snažíme s těmito lidmi seznámit a pracovat s nimi v jejich přirozeném prostředí.

Usilujeme o to, aby se nechovali ohrožujícím způsobem a vnímali důsledky svého chování pro sebe a pro společnost. Ukazujeme jim jejich životní možnosti, zprostředkováváme jim pomoc při řešení problémů z ulice, rodiny, školy nebo zaměstnání. Pomáháme jim při hledání brigád nebo práce, řešíme téma bezpečný sex nebo negativní důsledky užívání drog a alkoholu.

Terénní pracovníci navštěvují nejčastěji lokality táborských sídlišť - Sídliště nad Lužnicí (Sojčák), Pražského sídliště (Pražák), autobusového nádraží a okolí nádrže Jordán.


Provozní doba (březen - červen, září - říjen):

pondělí: 14:00 - 19:00 Jordán a centrum, Pražák
úterý: 14:00- 19:00 Sojčák, Sezimovo Ústí
středa: 14:00 - 19:00 Jordán a centrum, Pražák
čtvrtek: 14:00 - 19:00 Sojčák, Sezimovo Ústí

pátek: 14:00 - 17:00 Jordán a centrum, Pražák

Provozní doba (listopad - únor, červenec - srpen):

pondělí: 13:00 - 18:00 Jordán a centrum, Pražák
úterý: 13:00- 18:00 Sojčák, Sezimovo Ústí
středa: 13:00 - 18:00 Jordán a centrum, Pražák
čtvrtek: 13:00 - 18:00 Sojčák, Sezimovo Ústí

pátek: 13:00 - 17:00 Jordán a centrum, Pražák


Služba je poskytována zdarma na základě ústní či písemné smlouvy. Pro více informací klikněte sem nebo kontaktujte naší kolegyni Sáru Rovenskou (rovenska@cheiront.cz, cheiront.cz, +420 777 128 591) nebo Tomáše Rogowského (rogowski@cheiront.cz, +420 777 128 591).


Leták terénní služby


Služby pro rodiny s dětmi


Posláním služby je utváření bezpečného, láskyplného a pestrého prostředí pro zdravý vývoj, výchovu a vzdělávání dětí, a to skrze podporu rodiny v nepříznivé životní situaci jako je například zadluženost, závislost na sociálních dávkách, špatná bytová situace, dlouhodobá nemoc v rodině, vztahové problémy či bezradnost s výchovou a vzděláváním.

Cílem je zlepšení životní úrovně rodiny, zvýšení sociálních dovedností členů rodiny tak, aby naše podpora přestala být potřebná. Jako taková se služba snaží předejít umístění dítěte do ústavní či náhradní rodinné péče.

Podpora rodiny probíhá zejména v přirozeném domácím prostředí rodin, ale i ambulantní formou v prostorách organizace v Děkanské ulici v centru Tábora. Služby mohou využívat nejen rodiny s dětmi, ale i rodiny očekávající narození dítěte, rodiny, které usilují o návrat dítěte z náhradní rodinné péče nebo z ústavní výchovy i vzdálenější rodinní příslušníci a jiné blízké osoby, které reálně pečují o děti.


Provozní doba ambulantní formy:

středa: 8:30 - 16:30

pátek: 8:30 - 13:00

Služba je poskytována v sídle organizace na adrese Děkanská 302, Tábor. V těchto hodinách můžete přijít bez předchozí domluvy.


Provozní doba terénní formy:

pondělí, úterý, čtvrtek : 8:30 - 16:30

středa, pátek: 8:30 - 11:30

Schůzky je možné si domlouvat v sídle organizace na adrese Děkanská 302, Tábor nebo na její pobočce na adrese Světlogorská 2768/10, Sídliště Nad Lužnicí (Sojčák), Tábor nebo kdekoliv jinde po předchozí domluvě s pracovníkem služby.


Služba je poskytována zdarma na základě ústní či písemné smlouvy. Pro více informací klikněte sem nebo kontaktujte naše kolegyně Janu Benákovou-Pilzovu (benakovapilzova@cheiront.cz, +420 777 683 338), Lenku Vyčichlovou (vycichlova@cheiront.cz, +420 775 845 300) a Josefínu Kačírkovou (kacirkova@cheiront.cz, +420 778 099 786), nebo kolegu Jaroslava Grubera (gruber@cheiront.cz, +420 608 460 868).

Leták služby pro rodiny s dětmi

Místní otevřené centrum programu DofE


Program DofE (Duke of Edinburgh Award) je celosvětový program neformálního vzdělávání po lidi ve věku 14 až 24 let, který byl založen v roce 1956 britským princem Philipem, manželem královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění.

Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na osm milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 2000 mladých lidí.


V Táboře je tento program napojen na naší organizaci a zapojit se do něj je snadné! Stačí se obrátit na koordinátorku místního centra Petru Basíkovou (dofetabor@gmail.com, + 420 776 045 582) a domluvit si schůzku.


Jeden svět Tábor


Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni je v současnosti největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě. Každoročně ho navštíví více než sto tisíc diváků a divaček. Polovinu z nich tvoří publikum sítě regionálních festivalů, která se rozrostla na 36 českých a moravských měst včetně Tábora, kde je spolupořádán právě organizací Cheiron. Táborský festival trvá 4 dny a nabízí divákům celkem 12 filmů s odbornými diskuzemi a doprovodným programem jako jsou koncerty, výstavy a workshopy.

Filmy Jednoho světa přinášejí komplexní informace týkající se celého spektra lidskoprávních, zahraničněpolitických a společenských témat. Festival dokazuje, jak efektivním nástrojem může být dokumentární film, využívá-li se strategicky ke zvyšování povědomí, vzdělávání, prosazování lidských práv, podněcuje-li debaty a propaguje sociální integraci.


Pro více informací klikněte na facebookové stránky Jednoho světa Tábor nebo kontaktujte naši kolegyni Lucii Šebánkovou (sebankova@cheiront.cz, +420 775 959 236).

Naše sociální služby jsou zdarma a podpořeny těmito institucemi:Provoz Klubu pro děti a mládež (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), Terénní program (Streetwork) a Služby pro rodiny s dětmi (Sociálně aktivizační služby, SAS) jsou hrazeny za přispění Jihočeského kraje, Evropského sociálního fondu (Operační program: Zaměstnanost) a města Tábor.Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je hrazena za pomoci finančních zdrojů Úřadu vlády ČR, Jihočeského kraje a města Tábor.


W:\PUBLICITA\VIZUÁLNÍ_IDENTITA\loga\OPZ\logo_OPZ_barevne.jpg

Naše organizace prostřednictvím nízkoprahové a terénní služby je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.Další projekty:


Projekt BEZ OBAV SPOLU (BOS) financovaný Evropským strukturálním a investičním fondem (Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání), v němž jsme partnerem, má za cíl podpořit školy a školky v inkluzivním vzdělávání. Více informací o projektu naleznete zde.Projekt OPRAVA SYMBIÓZY podpořen Jihočeským krajem, který propojuje místní spolky a umělce ve veřejné galerii Výloha uprostřed sídliště.Projekt OPRAVA SYMBIÓZY je podpořen Ministerstvem kultury a má za cíl podpořit fungování výstavního prostoru Výloha v BejVáku na Sojčáku.


Kulturní projekty (festival dokumentárních filmů Jeden svět v Táboře, festival Romfest a Známe se) jsou hrazeny z Programu na podporu aktivit v oblasti kultury v letech 2016 - 2020 města Tábor.

TIME OUT - týdenní pobyt dětí ze sociálně vyloučeného prostředí mimo hranice města je spolufinancován Programem podpory činností s dětmi a mládeží v letech 2016 - 2020 města Tábor.NAŠE PŘEDCHOZÍ PROJEKTY, KTERÉ BYLY PODPOŘENY, NALEZNETE ZDE.


Mám odvahu darovat Darovat zde