Cheiron je organizace s dlouholetou tradicí a zkušeností pracující s dětmi, mladými lidmi, jejich rodinami i celou komunitou. Cílem naší práce je posilování samostatnosti a odpovědnosti u všech klientů. Dětem a mládeži poskytujeme bezpečný prostor, kde se mohou bavit o všem, co je trápí i těší, posilovat svoje silné stránky a vymýšlet, jak se zlepšit v tom, co se jim tolik nedaří. Dospělé provázíme v situacích, ve kterých potřebují podporu, a učíme je, jak si příště poradit bez pomoci druhých. Komunitu motivujeme k soudržnosti a pobízíme k tomu, aby řešení problémů zvládala vlastními silami. Navíc ještě pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro kohokoliv, kdo chce přemýšlet o aktuálním dění, něco nového se dozvědět, diskutovat nebo se jen bavit.

Obecně prospěšná společnost Cheiron byla založena v roce 1996 a již od roku 1997 provozuje nepřetržitě Komunitní centrum Cheiron. V roce 1999 se cílová skupina rozšířila o romské děti a mládež. V roce 2007 byla v Cheironu dle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.) zaregistrována sociální služba – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let.

Poté následovala registrace dalších služeb – v roce 2013 Terénní program a v

roce 2016 Sociálně - aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS). Všechny služby jsou dobrovolné, anonymní a poskytované zdarma na základě ústní či písemné smlouvy. Cheiron je tedy jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v táborském regionu. Podrobnější informace o našich službách naleznete zde.


Více o historii organizace a co předcházelo založení Cheironu se dozvíte zde.

Více o zajímavé historii budovy, ve které sídlíme, se dočtete zde.A ještě něco více o nás


MOTTO

 • Měníme věci k lepšímu tam, kde už to ostatní vzdávají.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

 • Cheiron posiluje zdravé mezilidské vztahy. Znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám poskytuje odborné služby vedoucí k dosažení samostatnosti a odpovědnosti.

OBECNÁ VIZE

 • Vyrovnané šance a zdravé mezilidské vztahy.

DLOUHODOBÉ VIZE

 • Pomáháme dětem, mladým lidem a jejich rodinám, kteří se potřebují zorientovat v obtížné situaci, dostali se na šikmou plochu, nebo se k ní blíží. Proto vytváříme a provozujeme kontaktní body a centra s komplexem služeb na Táborsku.

HODNOTY

 • Bezpečný prostor
 • Důvěra
 • Odpovědnost
 • Otevřenost
 • Odbornost
 • Respekt
 • Setká(vá)ní

PRINCIPY NAŠICH SLUŽEB

 • Podpora - jednotlivce v přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí a svůj život
 • Rovnost a respekt - pro všechny bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženského vyznání a společenského postavení
 • Rozhovor a důvěra - jsou základními stavebními kameny naší práce,
 • Trpělivost - výsledek vnímáme jako něco, k čemu máme směřovat, ale mnohem důležitější je proces, který k němu vede
 • Bezpečný prostor (tolerance, otevřenost, dostupnost, anonymita)


CÍLOVÉ SKUPINY

Cheiron pracuje s dětmi, mladými lidmi, třídními kolektivy, rodinami, ale i odbornou a laickou veřejností. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM, Kluby pro děti a mládež) pracuje s klienty ve věku od 6 do 26 let. Cílová skupina terénního programu zahrnuje všechny od 10 do 26 let, se speciálním zaměřením na rizikovou skupinu do 26 let. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS, Služby pro rodiny s dětmi) a práce s komunitou podporuje klienty napříč generacemi. Více se o našich službách a cílových skupinách dozvíte zde.

Všechny tyto cílové skupiny spojuje sociálně slabé prostředí, sklon k rizikovému chování (drogy, alkohol, hazard,..) a často obtížná životní situace (dluhová past, závislost, nedostatečné bydlení,..), kterou musí řešit.

 Mám odvahu darovat Darovat zde