Objevte nové nápady a podněty pro výchovu dětí s programem Triple P (Positive Parenting Program)!

Mezinárodně uznávaný program zaměřený na pozitivní výchovu dětí do ČR přináší Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím vyškolených lektorů. Jihočeským centrem Programu pozitivního rodičovství je organizace Cheiron.

Pro rodiče dětí ve věku 0 až 12 let.

Lektorky vás provedou výchovnými postupy, které jsou ověřené dlouholetým výzkumem i praxí rodičů. A vy si vyberete, které strategie sednou vašemu stylu výchovy. Poznáte, proč tak skvěle funguje osobní příklad rodiče, a že zájem a pozornost jsou základním prvkem pozitivně zaměřené výchovy.

Program Triple P v Cheironu: přihlašovat se můžete již do dalšího běhu. Dopolední kurz začne 3. října, odpolední 4. října.

Co Program obnáší?

 • celý program je zdarma
 • celkem trvá 8 týdnů, celý průběh zajišťují vyškolené lektorky
 • první 4 týdny Programu se zájemci z řad rodičů účastní 4 skupinových setkání (1 x týdně 2 hodiny), během kterých nabízíme rodičům zdarma hlídání dětí
  (k dispozici je též drobné občerstvení)
 • následují 3 individuální konzultace po telefonu s akreditovanou lektorkou (15 až 30 minut)
 • poslední fáze Programu: závěrečné skupinové setkání (2 hodiny, opět v Cheironu)
 • pokud máte zájem o více informací, kontaktujte Danielu Máchovou (machova@cheiront.cz, +420 777 683 338)Co získáte díky Triple P?

Triple P vám pomůže:

 • Vychovávat šťastné a sebejisté děti
 • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života
 • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují
 • Podporovat chování, které se vám líbí
 • Pečovat o sebe jako o rodiče
 • Být si jistí, že děláte správnou věc

Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé. Jde o to, aby Triple P pracoval pro vás.

Fakta o programu Triple P:

Triple P je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě založený na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu. 980 studií a publikovaných prací, včetně více než 335 evaluačních studií, z nichž 172 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách.


Projekt 3P je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.

Mám odvahu darovat Darovat zde