Triple P – Positive Parenting Program (Program pozitivního rodičovství) je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě. Učí rodiče dovednosti potřebné k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémům při jejich výchově.

Program Triple P je určen pro rodiče dětí do 12 let a je ZDARMA. V rámci společných setkání také nabízíme možnost hlídání dětí, které je též zadarmo.


Naučíte se:

  • praktické výchovné strategie
  • jak s dětmi kvalitně trávit čas
  • oceňovat je
  • jak zvládat nežádoucí chování
  • jak nastavovat hranice
  • jak efektivně vymáhat dodržování pravidel v rodině
  • jak pracovat s nežádoucím chováním

Během 8 týdnů se zúčastníte:

  • 4x skupinového sezení s ostatními rodiči (1 sezení: 2 hodiny)
  • 3x individuálních telefonátů ( 1 telefonát: 20-30 minut)
  • 1x závěrečného skupinového sezení


Triple P v Cheironu: Na další kolo Triple P se můžete těšit na podzim 2024. Začínáme už 4. října. Všechna skupinová setkání se budou konat od 16:30 do 18:30. Časy telefonických rozhovorů budou dojednány individuálně.

Přihlášku najdete zde

Pro bližší informace kontaktujte lektorku Lenku Vyčichlovou (vycichlova@cheiront.cz, 775 845 300).


Triple P je jedním z mála programů založených na důkazech a měřitelných výsledcích. Vychází ze soustavného vědeckého výzkumu. Dosud bylo realizováno více než 340 výzkumů, které ukazují, že Triple P funguje u většiny rodin v různých kulturách, zemích a rodinných situacích.


Program byl vytvořen v Austrálii, nyní probíhá ve 37 zemích a byl z angličtiny přeložen do více než 20 jazyků.Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.Mám odvahu darovat Darovat zde