logo


www.norskefondy.cz; www.eeagrants.org


Všichni společně - LP-HROVA1B-002

V rámci otevřené výzvy HROVA1B - Budování kapacit romských poradců v Programu Lidská práva (detaily výzvy k naleznutí zde) získalo město Tábor finanční prostředky na realizaci projektu "Všichni společně". Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem projektu - neziskovou organizací Cheiron T v období 09/2021 - 04/2024.

Účelem celé akce je posílit inkluzi a postavení Romů prostřednictvím posílení kapacit romských poradců v ORP Tábor - zřízení 2 pracovních pozic - za účelem zajištění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské menšiny a integrace příslušníků romské komunity do společnosti.


Během měsíce října 2021 proběhlo v rámci projektu výběrové řízení na obsazení 2 nových pracovních pozic – romský poradce. Tato místa jsou ve struktuře radnice města Tábor zařazena pod odbor Kancelář starosty. Z deseti přihlášených zájemců zástupci města Tábor ve spolupráci se zástupcem partnerské organizace Cheiron T po důkladném zhodnocení všech předpokladů pro výkon tohoto zaměstnání vybrali pana Michala Kulhavého a paní Lenku Pokošovou. Oba vybraní uchazeči nastoupili na své pozice 1.12.2021. Hodnoceny byly nejen předchozí pracovní zkušenosti, ale i schopnost vykonávat související administrativu – příprava a tvorba analýz, správně vyhodnotit a analyzovat informace, komunikativnost, flexibilita, schopnost spolupráce s externími subjekty. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem projektu - neziskovou organizací Cheiron T v období 09/2021 - 04/2024. Účelem celé akce je posílit inkluzi a postavení Romů prostřednictvím posílení kapacit romských poradců v ORP Tábor - zřízení 2 pracovních pozic - za účelem zajištění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské menšiny a integrace příslušníků romské komunity do společnosti


Kontaktní údaje k projektu:

Město Tábor - hlavní projektový manažer - Bc. Martin Nešuta

E-mail: martin.nesuta@mutabor.cz

Telefon: 381 486 120

Cheiron T - projektový manažer - Mgr. Roman Varga

E-mail: varga@cheiront.cz

Telefon: 603 526 246

Mám odvahu darovat Darovat zde