PROJEKTY Z PŘEDCHOZÍCH LET

Jak znít čistým tónem podpořen z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.Provoz Komunitního centra Cheiron T podporovalo od roku 2000 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Od roku 2011 tento projekt významně podporuje Město Tábor. V roce 2012 a 2013 také Nadační fond Avast.


Pojďte do školky!

Jedná se o celorepublikový projekt, který za podpory Evropského sociálního fondu/Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost a Státního rozpočtu ČR společně se společností Člověk v tísni a dalšími sedmi partnery realizuje v Jihočeském kraji obecně prospěšná společnost Cheiron T. Projekt trvá od 1. července 2013 do 30. června 2015.


Romipen - z kruhu ven!

Projekt za podpory sbírkového programu Pomozte dětem prostřednictvím komunitního přístupu umožní dětem podílet se na řešení své situace, sociálního vyloučení. Děti se za podpory komunitních pracovníků naučí podílet se na svém životě a životě komunity tím, že se zapojí do řešení problémů místního společenství.

Prostřednictvím výtvarných,hudebních,tanečních,řemeslných aktivit a vytvářením stolní hry o romské kultuře si děti posílí své romipen neboli romství. Aktivity umožní dětem dostat se z kruhu ven, ale zároveň posílit vlastní identitu.

Projekt byl realizován od listopadu 2013 do prosince 2014.
Terénní program Cheiron T

Sociální služba registrovaná od října 2013 přenáší preventivní působení Cheironu i mezi klienty, kteří se zdráhají přijít do kamenného zařízení. Dva terénní pracovníci působí přímo v ulicích města Tábora, oslovují děti a mládež a snaží se s nimi společně řešit nejen jejich trable, ale i smysluplné naplnění volného času. Projekt terénního programu si klade za cíl ve spolupráci s mladými lidmi přispívat k řešení jejich vztahových problémů, vzdělávacích obtíží, rodinných trablů nebo prostě jen být uchem když nikdo jiný neposlouchá. Zároveň chce mladé lidi motivovat k vymýšlení vlastních projektů a nápadů jak smysluplně strávit volný čas. Projekt je financován z Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II prostřednictvím Jihočeského kraje a bude probíhatdo konce roku 2014.


Ve zdravé organizaci zdravý duch (i pro klienty)!

Cílem projektu je posílení stability organizace a kvality její činnosti prostřednictvím zajištěnípravidelného strategického plánování, zefektivňování fundraisingových a PR aktivit, zajištění supervizní podpory a možnosti průběžného vzdělávání pro tým pracovníků pracující v Cheiron T, o.p.s. Projekt byl podpořen Fondem pomoci Siemens.Projekt TÁBOR JSI TY - realizace od 1.6. 2007 do 30.6. 2008, podpořeno z programu Blokový grant: Fond pro nevládní neziskové organizace, který je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti..

Projekt LABYRINT SVĚTA - realizace od 1.12. 2008 do 30.11.2009, podpořeno z 10. sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného NROS a ČT.

Projekt OPERACE: VYJASNĚNÍ - realizace od 1.7. 2009 do 30.6.2010, podpořeno z programu Blokový grant: Fond pro nevládní neziskové organizace, který je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti..

Projekt ORBIS PICTUS - realizace od 1.12. 2009 do 30.11. 2010, podpořeno z 11. sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného NROS a ČT.

Projekt DOPROVÁZENÍ ROMSKÉ RODINY - realizace od 1.1. do 31.12. 2010, podpořeno Úřadem vlády ČR.

Projekt VČAS(e) 2010 - realizace od 1.1. do 31.12. 2010, podpořeno Jihočeským krajem a městem Tábor.

Projekt A RÁJ SRDCE - realizace od 1.12. 2010 do 31.12. 2011, podpořeno z 12. sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného NROS a ČT.

Projekt DOPROVÁZENÍ ROMSKÉ RODINY aneb Mít život ve svých rukou - realizace od 1.1. do 31.12.2011, podpořeno Jihočeským krajem a městem Tábor.

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" - realizace od 1.1.2010 do 30.6.2012, podpořeno z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR, a to v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Mám odvahu darovat Darovat zde