Reakce ředitele organizace Cheiron na problematiku „dětských gangů“Covidové gangy?

Agresivní party, které napadají kolemjdoucí, představují problém v mnoha městech po celé republice. Násilníci jsou často mladiství bez trestní odpovědnosti a jejich problémové chování představuje pouze špičku ledovce.

V poslední době problematika násilného chování “dětských gangů” eskaluje. Nejen z našich zkušeností vyplývá, že k tomu přispělo uzavření škol a absence jakéhokoliv režimu, který by alespoň částečně reguloval chování některých dětí a mladistvých. Komplikaci představuje také propouštění chovanců z výchovných a diagnostických ústavů, ke kterému docházelo během první vlny pandemie. Obecně můžeme říci, že karanténa a přidružená opatření vyhrotila dlouhodobé problémy ve všech sociálních rovinách.

Preventivní sociální služby mohou pomoci situaci postupně zlepšit, řešení problému však vyžaduje daleko širší záběr a silnější mandát.


Zkušenosti s prevencí: jak a kdy je účinná

V Cheironu provozujeme kluby pro děti a mládež, které nabízejí bezpečné prostředí pro smysluplné trávení volného času. Nabídka volnočasových aktivit je pro nás prostředkem k tomu nejdůležitějšímu - systematické sociální práci s jednotlivými klienty. Když za námi děti a mladí lidé chodí, není to proto, že by chtěli řešit nějaké průšvihy. Od toho jsme tu my, abychom na problémy upozorňovali a na základě vzájemné důvěry otvírali nepříjemná témata. Právě díky dlouhodobě budované důvěře můžeme klienty „učit“ zvládat náročné momenty. Prevence tedy dobře funguje v situacích, kdy se problém ještě nedostavil nebo je řešitelný.


Limity prevence

Žádná sociální služba ale nemůže úspěšně působit tam, kde žádná důvěra navázána není, a kde klient spolupracovat nechce. Vždy se najdou tací, kteří si vyberou průšvih místo řešení. Samozřejmě, že i s takovými klienty zkoušíme dál pracovat, stále se snažíme palčivá témata otevírat a stále je vedeme k tomu, aby svoje chování změnili. Důležité je udržet s nimi kontakt. Víme totiž, že v době, kdy jsou “průšviháři” v Cheironu, neohrožují ani sebe ani své okolí. Nikomu však docházku do našich klubů nemůžeme přikazovat.


Špatné party

Skupinky pubertálních agresorů, tak jak je bohužel známe z mnoha měst, Tábor nevyjímaje, mají většinou v čele nějakého leadera, ke kterému ostatní vzhlíží se směsicí strachu a obdivu. Tento “vůdce party” po zkušenostech s represivními orgány nabyl dojmu, že vlastně nemá co ztratit. O prevenci se už hovořit nedá a i podle nás musí nastoupit jasná a důsledná represivní opatření. Ta má ovšem v rukou někdo jiný. Pokud tato opatření nepřicházejí, dává to signál i ostatním, že se vlastně zas tak moc neděje. Naše preventivní práce je pak o to těžší.


Co může dělat Cheiron?

Díky dlouholeté práci s problémovými dětmi a mládeží, s jejich rodinami i s komunitou máme jedinečnou znalost terénu. Upozorňujeme na problémy, které se nedají ovlivnit prostřednictvím preventivních služeb. Nikdy ale nebudeme fungovat jako policie nebo „sociálka“, protože k tomu nemáme žádný mandát. Velký význam pro zlepšení situace vidíme v pokračování vzájemné spolupráce s policií, s odborem sociálních věcí či orgánem sociálně právní ochrany dětí. Kvitujeme proto, že město Tábor problematiku aktivně řeší a že ke společnému stolu pozvalo jak represivní orgány, tak školy, neziskové organizace nebo zástupce romské komunity.

Jako vždy se budeme snažit, aby Tábor bylo město, kde se žije dobře všem, i když jsme si vědomi toho, že ovlivňujeme jen jednu část celé skládačky.

Cheiron je obecně prospěšná společnost, která poskytuje sociální služby dětem, mladým lidem a rodinám. Organizuje vzdělávací, sportovní a kulturní akce. Působí v Táboře od roku 1996.
Mám odvahu darovat Darovat zde