Muzikoterapie a arteterapie na Time outu 1.0 (děti 10 až 15 let) a Time outu 2.0 (15 až 18 let)


Jako každý rok vyrazil Cheiron do přírody na dva týdenní zábavně-rozvojové pobyty nazvané Time out. Byly to letní týdny plné hudby a muzikoterapie, umění a arteterapie a v neposlední řadě divadlo a dramaterapie. To vše navíc okořeněné sportovními a herními aktivitami.

Muzikoterapeut Jan Chromeček provázel děti po cestách romské hudby a pomáhal jim s poznáním radosti z uměleckého sebevyjádření. Děti byly postupně jistější, začaly si věřit. Nakonec i natolik, že se holky přestaly stydět před klukama (a naopak). Ve finále si všichni užili společné sdílení toho, co se naučili, a hlavně radost z hraní.


V rámci arteterapie si děti zkoušely možnosti uchopení vlastní osobnosti, fungování hranic a vnímání sebe sama. Věnovaly se jim "naše" Daniela Máchová a Veronika Karasová. Malovaly křídovým prachem, dokreslovaly autoportrét, mapovaly emoce v těle a nakonec se ponořily do výroby masek (díky další cheironské posile Jarmile Voběrkové).

V rámci dramaterapie si pod vedením taktovky Jany Štromské vytvořily vlastní divadelní hru Rom a Julie a k ní i loutky a kostýmy, kterou si poslední timeoutový večer i odehrály.

Letošní Time outy byly až výjimečně pozitivní. Děti neměly potřebu předhánět se, vytahovat se na slabší, být za každou cenu první. Naopak. Během tvoření i sportovních her se navzájem podporovaly a hodně dbaly na fair play. Těšilo je, že mohou věci dělat společně.

Některé výtvory z Time outu si můžete během září prohlédnout v Městské knihovně v Táboře v rámci tradiční cheironské výstavy dětských prací. Letos ji provází romské přísloví "O kham sitinel prekal sakoneste" (Slunce svítí pro každého).

Mám odvahu darovat Darovat zde