TIME OUT- NÁŠ NEVŠEDNÍ SVĚT


Jedinečné zážitky, nové zkušenosti a mnohem víc získalo na pobytu zvaném Time out deset dětí, které běžně nemívají možnost podívat se za brány jejich města a zažít něco jiného, než co nabízí tamější sídliště a parky. Ve dnech 20. – 24. srpna 2018 proběhl ve vzdělávacím středisku ZVAS v Blatnici již 13. ročník tohoto pětidenního pobytu dětí v přírodě uspořádaný společností Cheiron T, o.p.s.

A protože video řekne více než tisíc slov:


Letošní ročník Time outu získal nový náboj díky nové koordinátorce, mladším dětem, výběrem asistentky z řad starších klientů Cheironu i obohacením programu o nové aktivity. Hlavní osu pobytu však již tradičně tvořily pravidelné muzikoterapie.

Během pobytu na Time outu dochází k širokému spektru práce s dětmi, které zde díky připravenému programu a přírodnímu prostředí poznávají zcela jiný svět, než na jaký jsou převážně zvyklé, získávají zážitky na celý život, zkouší si nové věci a osvojují si sociální, stravovací a jiné pozitivní návyky, což přispívá k jejich celkovému seberozvoji. V neposlední řadě je zde prostor pro prohlubování důvěry mezi dětmi a pracovníky, která je pro další práci s klienty stěžejní, a již na tomto pobytu dochází k velmi důvěrným a spontánním rozhovorům, na jejichž tématech lze s dětmi dále pracovat během školního roku.

První odlišností od všedního života pro děti bylo, že tyto dny prožily bez mobilních telefonů, počítačů i televize, což bylo pro mnohé ze zúčastněných nejprve nepředstavitelné, ale zpětně to hodnotí jako dobrou zkušenost. Dále u dětí docházelo k osvojování struktury času, neboť všechny vstávaly na budíček, pravidelně se střídaly na službách v kuchyni (kde se s pracovníky podílely na přípravě jídla i úklidu) a dodržovaly harmonogram programu. Ten obsahoval několik druhů aktivit, takže si každý mohl najít „to své“ a zkusit si něco nového – tedy již zmíněnou muzikoterapii, která se konala dvakrát denně, výtvarné dílny, kde si děti vyzkoušely např. tradiční romské řemeslo pletení košíků, dále sporty, při kterých se naučily nové hry, i volný čas pro odpočinek či jiné aktivity. Letos se děti ve volném čase hojně věnovaly např. žonglování s POIkami (točení míčků na provázcích), které následně využily i v rámci muzikoterapie. Jelikož spolu děti intenzivně strávily pět dní a zažily společně nevšední věci jako např. přespávání „pod širákem“, sportovní turnaj, plavení se na lodičce po rybníku či lesní stezku odvahy, došlo ke vzniku i prohloubení přátelských vztahů napříč rasami i generacemi.

„Letošní ročník pobytu v Blatnici se vydařil na výbornou. Děti se zapojily do celého programu naplno a podle jejich reakcí mohu s klidem říci, že odjížděly spokojené. „Bylo to náročné, ale žádný velký průšvih se nestal, takže už se moc těším na Time out 2019“, řekla na závěr koordinátorka Time outu Zuzana Kozinská.

Pobyt proběhl díky podpoře města Tábor a věcných darů od Michala Brady, Řeznictví Kosík, Rybářských potřeb v OD Dvořák a milých prodejců zeleniny a ovoce na středečních trzích na Žižkově náměstí. Všem partnerům a dárcům moc děkujeme za jejich vstřícnost, pochopení a dobré srdce!Mám odvahu darovat Darovat zde