Festival Jeden svět má novou podobu. Uvede fikční filmy, změní svůj název i vizuál

Pro nadcházející ročník festival Jeden svět chystá hned několik novinek. Divákům a divačkám nově představí nadčasovou vizuální identitu a do programu zařadí i fikční snímky s lidskoprávní tematikou. V návaznosti na to také změní název, který bude mít nově znění Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět. V Táboře se akce bude konat již podvacáté v termínu od 4.4. do 8.4. 2024. Jejím pořadatelem je nezisková organizace Cheiron.

Jeden svět se za dobu existence rozrostl v největší filmový festival s tematikou lidských práv na světě. I letos chystá pro diváky a divačky přehlídku dokumentů, které hýbou společností, nebo pofilmové debaty s hosty a hostkami z celého světa. Do roku 2024 však vstoupí i s několika novinkami.

Jednou z nejdůležitějších změn je proměna vizuální identity festivalu. Ta se již nebude rok od roku měnit, jako tomu bylo doposud, ale získá nadčasovou podobu. Nový vizuál a logo tak budou Jeden svět provázet i v následujících letech.

„Věříme, že je Jeden svět dostatečně etablovanou značkou zaměřenou na téma lidských práv a zaslouží si nadčasovou podobu. Přestože zůstane vizuální identita pro příští ročníky stejná, budeme nadále pokračovat v každoročních proměnách festivalové znělky. Na jejích úpravách chceme spolupracovat s předními umělci a umělkyněmi,“ přibližuje novinky ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

Nová vizuální identita včetně loga je inspirovaná původním logem Jednoho světa, se kterým se v roce 1999 zrodil. Tehdejší motiv v podobě Země ve spojení s běžícími lidskými figurkami nyní nahrazuje abstraktní motiv tvořený čtvercem protínaným kruhem.

Autory jsou známí čeští grafici Petr Hrůza a Martin Odehnal. Martin Odehnal v minulosti spolupracoval s předními galeriemi i muzei a je spoluautorem vizuální identity Zóny 8smička, za jejíž výstavní katalogy získali spolu s grafikem Štěpánem Malovcem třikrát ocenění Nejkrásnější kniha roku v kategorii katalog. Petr Hrůza je spoluzakladatel a autor vizuální identity projektu ArtMap. Dříve spolupracoval Národní galerií Praha nebo Galerií hlavního města Prahy a je podepsaný pod řadou publikací i výstav.

Se změnou vizuální identity 26. ročníku Jednoho světa souvisí i opuštění konceptu ročníkových témat. Aktuální společenská témata ale bude festival otevírat i nadále – především v dynamicky se proměňujících programových kategoriích.

Fikční filmy i změna názvu

Další důležitou novinkou festivalu bude obohacení programové nabídky – návštěvníci a návštěvnice se budou moci těšit nejen na promítání českých a zahraničních dokumentárních filmů, ale i fikčních snímků. Tematicky zůstanou hrané filmy ve stejném rámci jako zbytek programu a zaměří se na lidská práva. Fikční filmy tak budou spíše myšlenkově doplňovat dokumentární snímky v nesoutěžních tematických kategoriích. Počet promítaných dokumentů, které Jeden svět nabídne, však zůstane stejný jako v posledních dvou ročnících.

„Dokumenty i fikce dokážou pohnout diváky k akci tím, že ukazují důležitá témata, o kterých by se mělo diskutovat. Zároveň je trendem v rámci dokumentárních filmů používat fikční a hrané postupy pro zesílení účinku, které filmy na diváka mají. Proto už samotné striktní rozdělování filmů na dokumentární a hrané přestává na dnešním festivalovém trhu dávat smysl,” vysvětluje Kamenický. „Chceme se zaměřit na artovou hranou a festivalovou produkci, dát prostor titulům, které byly v českém prostředí přehlíženy, i uvádět hrané snímky ze zemí, kde není filmový průmysl tak rozvinutý jako v Evropě,“ dodává.

V návaznosti na začlenění fikčních snímků do festivalového programu přizpůsobí Jeden svět této změně i svůj oficiální název na Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět (International Human Rights Film Festival One World).

Kontakty pro média:

Lucie Šebánková, koordinátorka festivalu Jeden svět v Táboře, sebankova@cheiront.cz, 775 959 236

Eliška Míková, PR, mikova@cheiront.cz, 608 881 716

Mám odvahu darovat Darovat zde